Serca wolontariuszy – dumą Staszica!

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: wtorek, 20, czerwiec 2017 Beata Sztuka Drukuj E-mail

Kończący się rok szkolny 2016/2017, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Wolontariatu, skłania do refleksji i podsumowań nad tym, co było udziałem wolontariuszy i całej społeczności szkolnej w tymże roku. Warto obejrzeć się wstecz i zobaczyć jak wiele drobnych i dobrych rzeczy zostało uczynionych w tym czasie. 

Już od jesieni wolontariusze chętnie włączali się w promocję idei wolontariatu na terenie szkoły wymieniając się własnymi doświadczeniami. Przeprowadzane były przez opiekunów wolontariatu i chętnych do współpracy nauczycieli krótkie akcje informacyjne o działaniach wolontariuszy w naszej placówce oraz możliwości włączenia się w pracę wolontaryjną. Przeprowadzone były pogadanki z młodzieżą na temat „Pomaganie jest fajne” poruszające zagadnienia empatii i wspierania innych. Przygotowywano na bieżąco komunikaty i gazetki szkolne dotyczące działań naszych wolontariuszy. Uczniowie mogli zweryfikować swoją wiedzę na temat wolontariatu poprzez udział w warsztatach z udziałem animatorów Fundacji „Dr Clown” zrealizowanych przy wsparciu Urzędu Miasta Opola. Pokazały one młodym ludziom możliwości jakie stwarza podjęcie pracy w ramach wolontariatu i pomogły poznać własne możliwości w budowaniu postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących. Dostarczyły wiedzy, jak młodzież może wykorzystać wolontariat jako jedną z możliwości budowania doświadczenia zawodowego oraz tworzenia własnej drogi do sukcesu i osobistej satysfakcji. We współpracy z biblioteką szkolną przeprowadzona została akcja „Poczytaj mi kolego, poczytaj koleżanko”, w której to potrzebujący pomocy w nauce uczniowie poczuli, że dzięki wolontariuszom, którzy dzielili się swoimi umiejętnościami zarówno z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych, nie są sami ze swymi problemami. Odbył się również konkurs plastyczny „Pomocna dłoń” na plakat oraz konkurs na logo szkolnego klubu wolontariatu. Brali w nich udział wszyscy chętni , aczkolwiek największe zainteresowanie wzbudził u uczniów technikum w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

Efektem akcji informacyjnej promującej ideę wolontariatu były różnorodne działania podejmowane z inicjatywy uczniów i nauczycieli mające na celu pomoc i dawanie cząstki siebie , zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. W ramach wolontariatu przeprowadzone były w Staszicu akcje charytatywne na rzecz środowiska lokalnego. Przez cały rok szkolny uczniowie klas fryzjerskich pod stałą opieką nauczycielki przedmiotów zawodowych fryzjerskich regularnie odwiedzali starsze i chore osoby w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i hospicjum Betania w Opolu, świadcząc usługi fryzjerskie na rzecz tychże osób już kolejny rok. Przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie uczestniczyli w Koncercie Charytatywnym „Otwarte Serce dla Bartusia”, który przyszedł na świat z zespołem Downa, a ponadto wymaga stałej opieki i rehabilitacji po amputacji kończyn w związku z przebytą sepsą . Zebrane środki przekazane zostały na konto dla Bartusia. Pewnym zwieńczeniem działań było uczczenie naszych wolontariuszy w ramach obchodów Święta Wolontariatu - Mikołaj Super Wolontariuszem! Postanowiliśmy poprzez Święto Wolontariatu obchodzone 5 grudnia uroczyście uczcić także Mikołajki. Przez dwa dni szkolni wolontariusze wprowadzili nas w atmosferę świąt podczas pachnącego ciastami kiermaszu mikołajkowego, z którego środki przeznaczone zostały na ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka” 2016. Mikołaj wraz ze swoim orszakiem i quizem dotyczącym wolontariatu, odwiedził wszystkie klasy ku uciesze wrażliwych i gotowych do pomocy uczniów. Nasi uzdolnieni uczniowie i nauczyciele zaskoczyli, wzruszyli i bawili do łez w trakcie świątecznego koncertu charytatywnego Mikołaj Super Wolontariuszem. Ponadto w auli szkolnej odbyła się prezentacja multimedialna na temat wolontariatu.

Przez cały okres zimowy szkolna grupa wolontariuszy we współpracy z Fundacją Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza organizowała zbiórkę koców, śpiworów, kołder, odzieży i bielizny celem przekazania potrzebującym osobom bezdomnym z terenu Opolszczyzny. W akcję chętnie włączali się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Przed Świętami Wielkanocnymi wolontariusze szkoły zorganizowali Jarmark Wielkanocny z przeznaczeniem pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży ciast i pisanek przygotowanych przez nich na prowadzony obecnie remont Katedry Opolskiej. Uczniowie prowadzili także wolontariat w klasztorze Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu. W przedszkolu prowadzonym przez Siostry – młodzież przychodziła na zajęcia przedszkolne i uczyła się odpowiedzialnego zajmowania dziećmi i organizowania im czasu. Udzielała też korepetycji z różnych przedmiotów szkolnych, pomagając w nauce. Zadania na rzecz środowiska lokalnego były wykonywane chętnie i z dużym zaangażowaniem. W akcje chętnie włączali się uczniowie z różnych klas, jak i nauczyciele. Zintegrowały one społeczność szkolną i były dużą pomocą dla osób do których były kierowane.

Nasi uczniowie oraz nauczyciele angażowali się także w różnorodne akcje charytatywne o zasięgu ogólnopolskim, jak i przekraczającym granice naszego kraju. Podczas kiermaszu mikołajkowego w czasie adwentu zbieraliśmy pieniądze w ramach ogólnopolskiego projektu „Szlachetna Paczka” w Staszicu. W okresie adwentu młodzież przygotowała upominki, zebrała słodycze , książki w języku polskim oraz przybory szkolne dla rodaków za naszą wschodnią granicą na Ukrainie w Sadowej Wiszni i Dolinie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. We współpracy z siostrą katechetką, uczącą religii w naszej szkole, uczniowie uwrażliwieni na los drugiego człowieka zaangażowali się bardzo mocno w pomoc dla Afryki czego efektem była zbiórka pieniędzy na Projekt Notre Dame Wspierania Dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie w Kenii. Warsztaty formacyjne, zaproszeni goście, różne gry, indywidualne terapie i poradnictwo pomagają dzieciom, jak podejmować dobre decyzje w ich życiu, jak radzić sobie z różnymi trudnościami. Niektóre z tych dzieci mają wynik pozytywny wirusa HIV oraz inne choroby. Projekt pomaga tym dzieciom zdobyć ubezpieczenie zdrowotne. Inną aktywnością była akcja na rzecz Referatu Misyjnego dla najuboższych krajów - zbieranie darów rzeczowych i środków czystości, które zostały przekazane właściwej jednostce misyjnej i zostały wysłane biednym, kalekim i trędowatym mieszkańcom Angoli. Kolejna Akcja: "Misyjny opatrunek" to akcja, której celem była pomoc szpitalom i placówkom medycznym w krajach misyjnych. W szpitalach prowadzonych przez misjonarki i misjonarzy w ubogich krajach Afryki i Azji, często brakuje najbardziej podstawowych materiałów medycznych. Akcja miała na celu zbiórkę opasek, bandaży, plastrów, siatek opatrunkowych i innych materiałów niezbędnych w każdym szpitalu. W ramach akcji „Adopcja Serca” młodzież jednej z klas podjęła zobowiązanie pomocy finansowej jednemu dziecku afrykańskiemu na czas jego nauki. Opłaciła cały rok nauki i utrzymania tego dziecka w szkole afrykańskiej, która jest płatna, a na którą nie byłoby to dziecko stać.Godiva Awanabasi James 3 z mamą 8.05 Chłopczyk nazywa się Godiva Awanabasi James, jest półsierotą i od września 2017 r. rozpocznie szkołę podstawową. Wszystkie powyższe akcje uświadomiły młodzieży jak wielkie są obszary biedy zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami oraz jak daleko może dotrzeć nasza chociażby najdrobniejsza pomoc i dar serca. Zachęciły do zainteresowania sytuacją innych ludzi i do aktywnego organizowania im pomocy materialnej i chętnego dzielenia się tym, co sami posiadamy. Pozwoliła im także uwierzyć w siebie i uaktywnić własne dobro.

Cieszy nas, że powyższe działania wolontariuszy ze Staszica zostały dostrzeżone przez innych. Tegoroczne maturzystki – Katarzyna Wysocka i Paulina Głąbik zostały dostrzeżone podczas tegorocznej Gali Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu otrzymując podziękowania i certyfikaty od Prezydenta Miasta Opola za wyjątkowe poświęcenie i zaangażowanie w szerzenie idei wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym. Katarzyna, która w szkole pełniła funkcję uczniowskiego koordynatora wolontariatu odebrała w grudniu 2016 roku specjalną nagrodę w kategorii „7 Wspaniałych” za całokształt działań w dziedzinie wolontariatu. Te same wolontariuszki startując w XVIII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zorganizowanego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty również zostały docenione. Katarzyna Wysocka zakwalifikowała się do „Ósemki Wspaniałych Województwa Opolskiego”, natomiast Paulina otrzymała wyróżnienie specjalne w kategorii ‘”Ósemka Wspaniałych Województwa Opolskiego”. Gratulujemy!!!

W czerwcu uczniowie – wolontariusze naszej szkoły uczestniczyli w IX Opolskim Plenerze Wolontariuszy „Ludzie z pasją”, podczas którego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo Opolskiego Pleneru Wolontariuszy organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Uczennica klasy drugiej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych Ewa Wacławczyk otrzymała wyróżnienie w tym konkursie, co także nas bardzo cieszy. Podczas tegorocznego Roku Wolontariatu nasza szkoła uczestniczyła w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół „Szkolny Klub Wolontariatu” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, uzyskując w nim maksymalną ilość punktów za wykonane zadania przewidziane regulaminem uzyskując tytuł i dyplom „Szkolnego Klubu Wolontariatu”. Natomiast nauczyciele - opiekunowie szkolnego wolontariatu Dorota Mrowiec-Wach i Beata Sztuka otrzymali w ramach tego konkursu certyfikaty po ukończeniu kursu – studium przedmiotu „Opiekun szkolnego klubu wolontariatu”

Mijający rok szkolny pozwolił nam wszystkim w sposób szczególny spojrzeć na ideę wolontariatu i na problemy innych osób. Zainspirował uczniów i nauczycieli do przyjęcia postawy aktywności i działania. Ponadto pozostawił coś więcej. Empatia bowiem i zrozumienie potrzeb innych, pomaganie, a właściwie oddawanie cząstki siebie potrzebującym, pozwala pomóc nie tylko w tym wymiernym materialnym wymiarze - jakże często tak bardzo ważnym i oczekiwanym, ale daje i pozwala odczuć coś znacznie większego, zarówno tym, którym pomagamy, jak i samym pomagającym – bliskość i serce drugiego człowieka.

Odsłony: 962

Mój wybór padł na Staszica bo ...

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu