Matematyczny maraton maturalny

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: piątek, 09, marzec 2018 Elżbieta Rzepka Drukuj E-mail

 

Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów na zajęcia dodatkowe z matematyki, które odbywają się raz w miesiącu (od lutego). Na spotkaniach uczniowie klas maturalnych rozwiązują arkusze maturalne.


Sala 206. Terminy spotkań:

Pierwsze spotkanie: 19.02.2018 godz. 14:00
Drugie spotkanie:     13.03.2018 godz. 14:00
Trzecie spotkanie:    09.04.2018 godz. 14:00

Organizator: mgr Elżbieta Rzepka

Serdecznie zapraszam uczniów klas czwartych.

REGULAMIN
I. Cele maratonu:
 przygotowanie uczniów do udziału w egzaminach zewnętrznych jak i wewnętrznych,
 budzenie i rozwijanie zainteresowań matematyką,
 podnoszenie poziomu wiedzy matematycznej,
 kształcenie umiejętności pracy z arkuszem maturalnym,
 popularyzacja matematyki,
 stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 rozwijanie zdolności twórczego myślenia i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu,
II. Uczestnicy:
uczniowie klas czwartych technikum

III. Organizacja:
 wszystkie funkcje, związane z zapewnieniem prawidłowego przebiegu zajęć, pełni organizator maratonu mgr Elżbieta Rzepka
 udział uczniów w maratonie jest dobrowolny,
 uczniowie którzy chcą wziąć udział w maratonie zobowiązani są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach do nauczycielek matematyki najpóźniej do trzech dni przed terminem,
 termin maratonu:
Pierwsze spotkanie: 19.02.2018 godz. 14:00
Drugie spotkanie:     13.03.2018 godz. 14:00
Trzecie spotkanie:    09.04.2018 godz. 14:00
 czas trwania zajęć od 14.00 do 16.00,
 miejsce: sala 206
 uczniowie mogą korzystać z kalkulatora prostego oraz tablic matematycznych,
 uczniowie mogą wzajemnie się konsultować, prosić o pomoc nauczyciela,
 zadaniem organizatora jest:
 opracowanie i zapoznanie nauczycieli i uczniów z Regulaminem maratonu matematycznego,
 organizacja zapisów na Maraton Matematyczny
 zapewnienie ogłoszeń i plakatów informacyjnych,
 powielenie zadań dla uczestników maratonu,
 zapewnienie prawidłowego przebiegu maratonu,
 zgromadzenie i przechowanie listy osób uczestniczących w maratonie,
 udzielanie uczniom i nauczycielom informacji o organizacji terminach i zasadach udziału.

Odsłony: 734

Mój wybór padł na Staszica bo ...

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu