Przystanek Kresy – kolejny projekt.

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: poniedziałek, 19, marzec 2018 Małgorzata Stankiewicz Drukuj E-mail

Projekt „Powróćmy jak za dawnych lat – Kresy” jest kontynuacją wcześniejszych działań, powstawał we współpracy trzech opolskich szkół – Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V oraz przyjaciół ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Pierwszym etapem była zbiórka książek i podręczników dla polskich szkół na terenach dawnych Kresów Wschodnich, drugim – zbiórka żywności. Dary zostały przekazane Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, które współpracuje z placówkami polonijnymi na Litwie, Białorusi, Ukrainie i dba o pielęgnowanie na tych ziemiach pamięci o Polsce, Polakach, wspiera mieszkańców, dba o pamięć historyczną i zabytki.

Projekt odbywał się w szczególnym dla Polaków i Opolan czasie. 100 lat temu nasz kraj odzyskał niepodległość, a Opole, do którego przybyło tak wielu Kresowian, obchodziło 800-lecie powstania miasta. Mieszkańcy Opola i Opolszczyzny tworzą niezwykłą mozaikę kulturową, a tradycje i obyczaje Kresowian i mieszkańców Śląska przenikają się. Kresy Wschodnie były i nadal są bardzo ważną częścią polskiej historii i kultury, nadal funkcjonują w mentalności Polaków, chociaż takie miejsca jak: Wilno, Lwów, Nowogródek, Grodno, Chocim, Kamieniec Podolski, Drohobycz, Lida i wiele innych, pozostają obecnie poza granicami kraju.
Nie wyobrażamy sobie polskiej kultury i nauki bez wkładu Kresowian, takich twórców jak: Mickiewicz, Słowacki, Fredro, Moniuszko, Schultz, Niemien, Kofta, czy Lwowskiej szkoły matematycznej Stefana Banacha… Nie byłoby wolnego kraju bez marszałka Piłsudskiego…
Zakres znaczenia terminu „Kresy” ulegał zmianom na przestrzeni dziejów. W XVII i XVIII wieku nazwa ta oznaczała pas ziem pogranicznych w południowo-wschodniej części Rzeczpospolitej. Pojęcie to we współczesnym rozumieniu pojawiło się w latach 50-tych XX w. i zostało wprowadzone przez Wincentego Pola w poemacie „Mohort”. Na początku XX w., w okresie II Rzeczpospolitej Lwów i Wilno uważano za główne miasta Kresowe. Po II wojnie światowej, w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy Kresy zostały włączone do Związku Radzieckiego, termin ten wyeliminowano ze słownika pojęć narodowych. Po zmianach ustroju na początku lat 90-tych XX w. polska histografia odzyskała swobodę posługiwania się tym terminem.
Termin „Kresy” lub „Kresy Wschodnie” to pojęcie złożone, wielowarstwowe, obecnie to fragmenty obszarów Ukrainy, Litwy, Białorusi. Są nadal źródłem narracji historyczno-politycznej, mitologii narodowej i pamięci historycznej, to obszar „swojskości” i synonim „małej ojczyzny” Polaków poddanych wysiedleniu po II wojnie światowej.

Odsłony: 737

Mój wybór padł na Staszica bo ...

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu