Przystanek Niepodległość w Staszicu

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: czwartek, 27, grudzień 2018 Joanna Kozdraś Drukuj E-mail

W 2018 roku – ROKU NIEPODLEGŁOŚCI – uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, V Liceum Ogólnokształcącego i IX Liceum Ogólnokształcącego w Opolu wspólnie zrealizowali dwa projekty edukacyjne: „Przystanek Kresy. Powróćmy jak za dawnych lat” oraz „Przystanek Wolność. 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

Podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej, promocja wiedzy o historii ojczyzny, dziedzictwie kulturowym, kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i tradycji naszego narodu to główne cele tych przedsięwzięć. W Staszicu podjęto realizację zadań dotyczących upamiętnienia i uczczenia osób i wydarzeń związanych z odzyskaniem i utrwaleniem Niepodległości przez Polskę. W ramach korelacji międzyprzedmiotowej (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, graficzne przedmioty zawodowe) współpracujący nauczyciele przeprowadzili cykl lekcji tematycznie związanych z projektem dla klas technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Branżowej. Od początku roku szkolnego 2018/2019 młodzież rozpoczęła działania związane z przygotowaniem kolejnej publikacji – zwartej gazetki dotyczącej historii, literatury, polskiej drogi do wolności. Uczniowie wspierani przez nauczycieli zebrali i opracowali materiały literackie i historyczne, przygotowali prezentacje multimedialne: „Pieśni, z którymi szliśmy do wolności”, „Drogi Niepodległości”, „Sport w latach 20. i 30.”, „Moda dwudziestolecia międzywojennego”; brali udział w licznych konkursach i programach ,m.in: „Szkoła dla Niepodległej”, „Orzeł i reszta. Czy Polacy są dumni z Polski?”, „Niepodległa dla każdego”, „Niepodległość w Polsce. Samorządność w regionie”. Praktycznymi umiejętnościami wykazali się uczniowie, którzy przygotowali wystawy „Kobiety Niepodległej”, „Pieniądze w portfelach Polaków 1918-2018”; projekty znaczków, plakatów i komiksów na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Klasy o profilu technik cyfrowych procesów graficznych przygotowując publikację zajęły się stroną graficzną, rozwijając i poszerzając swoją wiedzę na temat procesu drukowania i operacji introligatorskich.

Dnia 14 grudnia 2018 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „Przystanek Wolność. 100-lecie odzyskanie Niepodległości przez Polskę”. Na uroczystość zostali zaproszeni goście reprezentujący środowisko lokalne, naukowe, przedstawiciele Urzędu Miasta, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Młodzież Staszica, V LO i IX LO wspólnie przygotowała muzyczną lekcję historii, przypominając, że bycie Polakiem to prawdziwy powód do dumy. Uczniowie przywołali losy Polaków poprzez pieśni patriotyczne, piosenki od czasów niewoli, międzywojnia, pełnego nadziei, tragiczną apokalipsę wojenną, czasy komunizmu, po współczesność; odwołali się również do kontekstów kultury, prezentując bogaty materiał multimedialny. Przesłaniem koncertu było uwrażliwienie na wartości w tradycyjnej etyce, takie jak wolność, prawda, wierność. Młodzież podczas uroczystości podkreśliła, że na nich ciąży odpowiedzialność za utrzymywanie zdobyczy przodków- wolności i demokracji. Przywołała piękne słowa autorytetu Jana Pawła II: „ Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słynną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.

Nauczyciele realizujący projekt:

Joanna Kozdraś - koordynator
Małgorzata Stankiewicz
Dorota Mrowiec-Wach

Odsłony: 1143

Mój wybór padł na Staszica bo ...

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu