Ogłoszenie o przetargu

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: czwartek, 14, listopad 2019 Dyrektor Drukuj E-mail

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

ogłasza

wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
<<Remont pracowni szkolnych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu">>.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2019 r. pod numerem
622070-N-2019.

Odsłony: 217

Mój wybór padł na Staszica bo ...

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu