ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: czwartek, 21, listopad 2019 Dyrekcja Drukuj E-mail

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych

im. S. Staszica w Opolu ogłasza:

zapytanie ofertowe o nr BKZ/6.6/11/2019/Usp na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO do których zastosowanie mają przepisy art. 138a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu praktycznego kursu turystyki kwalifikowanej, specjalność turystyka piesza górska dla 2 nauczycieli ZSZ nr 4 w Opolu, biorących udział w projekcje pt. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odsłony: 125

Mój wybór padł na Staszica bo ...

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu