Zapraszamy do Staszica

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: sobota, 13, sierpień 2016 Grzegorz Jachymiak

wolne miejsca 1

Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: czwartek, 23, czerwiec 2016 Grzegorz Jachymiak

Terminarz rekrutacji:

• Składanie przez absolwentów gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów do wybranych szkół (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum lub osobę upoważnioną przez dyrektora gimnazjum) - od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.
• Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia - do 4 lipca 2016 r. do godz. 12.00
• Kandydaci składają oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów - od 5 lipca 2016 r. do 12 lipca 2016 r.
• Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - od 13 lipca 2016 r. do godz. 12.00
• Postępowanie uzupełniające - od 14 lipca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r.

Zasady ogólne w zakładce Aktualności / Rekrutacja

Znów będą wakacje !!!

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: środa, 22, czerwiec 2016 Grzegorz Jachymiak

zakonczenie

Stypendia szkolne 2016/2017

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: wtorek, 21, czerwiec 2016 Grzegorz Jachymiak

wniosekW związku z obowiązywaniem Uchwały Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575),  przedstawiamy procedurę dotyczącą realizacji wniosków na stypendium szkolne od 1 września.

procedury

Polska ortografia im niestraszna

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: poniedziałek, 20, czerwiec 2016 Grzegorz Jachymiak

13487762 1761910404087643 205423064 n

 

 

Uczennice Staszica, Michalina Mencel i Agata Lakota w sobotę 18 czerwca wzięły udział w Wielkim Opolskim Dyktandzie.

Gratulujemy odwagi !!!

Zobaczcie tekst dyktanda, z którym zmagały się dziewczyny i sprawdźcie się… ☺

Przyjrzyjcie się tym wzmaganiom.

Mój wybór padł na Staszica bo ...

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu