Graficy brali udział w Cosplay&Gry na UO

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: czwartek, 30, styczeń 2020 Małgorzata Stankiewicz

13 stycznia w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego odbył się wykład oraz pokaz pt.: „Cosplay czyli rekonstrukcja Fantastyczna”.

Czytaj więcej: Graficy brali udział w Cosplay&Gry na UO

Informacja o wyborze wykonawcy

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: wtorek, 28, styczeń 2020 Magdalena Francka

BKZinfo

Seria konkursów humanistycznych

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: piątek, 24, styczeń 2020 Joanna Kozdraś

konkurs 75

IIIkonkursKRESY
DJO20

konkursregionalny

Zapytanie Ofertowe Nr BKZ.2/1-10/2020

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: czwartek, 23, styczeń 2020 Magdalena Francka

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu, ul. Struga 16, 45-073 Opole zaprasza do składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu", nr RPO nr RPOP.09.02.01-16-0005/18, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe Nr BKZ.2/1-10/2020

Zapytanie Ofertowe Nr BKZ/1/usługi medyczne/2020

Kategoria: Aktualnosci Opublikowano: środa, 22, styczeń 2020 Magdalena Francka

Nazwa zamówienia:

Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe Nr BKZ/1/usługi medyczne/2020

Oferta edukacyjna Staszica

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu