Nowy zawód od września

Kategoria: Technik Procesów Introligatorskich Opublikowano: środa, 30, marzec 2016 Grzegorz Jachymiak

BOOKBINDING

Technik procesów introligatorskich to osoba, która przygotowuje wkłady książkowe do oprawy twardej, szyje ręcznie komplety składek do oprawy miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich. Materiałami używanymi do prac introligatorskich są: płótna, skóry, kartony, papier, tworzywa sztuczne. Do jego zadań należy również ręczne lub maszynowe wykonywanie wyrobów introligatorskich o specjalnym przeznaczeniu np.: klasery i opakowania, ozdobne futerały a także zabezpieczanie starodruków, zniszczonych kart i opraw książek. Obsługuje nowoczesne urządzenia i linie potokowe. Analizuje i kontroluje proces technologiczny i gotową produkcję poligraficzną.

PREDYSPOZYCJE
Technik procesów introligatorskich powinien charakteryzować się:

• dobrą sprawnością ruchową kończyn górnych
• dobrym wzrokiem i słuchem
• spostrzegawczością i opanowaniem
• cierpliwością, wytrwałością i systematycznością
• koncentracją i podzielnością uwagi, szybkością orientacji
• zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji
• zamiłowaniem do książek
• wyobraźnią artystyczną

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika procesów introligatorskich, a zdany egzamin maturalny daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Absolwent technikum w zawodzie technik procesów introligatorskich może dodatkowo uzyskać dyplom technika procesów drukowania po potwierdzeniu kwalifikacji
AO.15 “Realizacja procesów drukowania z form drukowych”.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów introligatorskich może podejmować pracę w:

• w drukarniach
• firmach introligatorskich
• biurze obsługi klienta
• jako osoba planująca i kontrolująca produkcję poligraficzną zarówno jednostkową jak i przemysłową
• może prowadzić własną działalność gospodarczą

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu