Nie dość że AGRO i EKO to Szkoła Mistrzów

Kategoria: Technik Agrobiznesu Opublikowano: sobota, 13, luty 2016 Administrator

TECHNIK AGROBIZNESU z innowacją - agroturystyka i produkcja zdrowej żywności

Zdawalność egzaminu zawodowego:       Staszic - 100%    kraj - 75%

Nasza Szkoła zajęła w rankingu Perspektyw 7 miejsce w kraju w zawodzie Technik Agrobiznesu !!!

Współczesne zainteresowanie zdrowym stylem życia stwarza szerokie możliwości rozwoju dla gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, które oferują naturalną, ekologiczną żywność.

Jeżeli jesteś zainteresowany zagadnieniami dotyczącymi pozyskiwania naturalnych surowców spożywczych i produkcją zdrowej żywności to kierunek idealny dla Ciebie!

Technikum agrobiznesu to bardzo ciekawy i niezwykle atrakcyjny kierunek kształcenia łączący płaszczyzny o charakterze rolniczym, ekonomiczno - produkcyjnym, finansowo-rachunkowym oraz techniczno - biurowym.

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje zawodowe:

 • R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej,
 • R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Dodatkowo jako absolwent szkoły możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Atuty naszych absolwentów na rynku pracy:

 • zdobędziesz maturę i jednocześnie przyszłościowy zawód technika agrobiznesu (zdawalność egzaminu zawodowego w naszej szkole, w części pisemnej i praktycznej, wynosi 100%),
 • uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi, jej dziedziczenie oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej,
 • nawiążesz kontakty z partnerami zagranicznymi, które mogą zaowocować możliwością zatrudnienia.


Podczas kształcenia na kierunku technik agrobiznesu zostaniesz przygotowany do:

 • planowania, organizowania i prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,
 • obsługi środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w branży rolniczej i spożywczej,
 • diagnozowania opłacalności planowanej i prowadzonej działalności gospodarczej,
 • planowania i organizowania przetwórstwa żywności,
 • prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych w małych firmach,
 • opracowania i stosowania efektywnych strategii marketingowych,
 • praktycznego stosowania prawa pracy i prawa gospodarczego w działalności gospodarczej,
 • sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodarstw rolnych,
 • sprawnego posługiwania się językiem obcym, w tym zawodowym.


Realizacja podstawy programowej odbywa się nie tylko na tradycyjnych zajęciach lekcyjnych, ale także podczas wycieczek zawodowych, na targach i wystawach branżowych, na warsztatach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości oraz na praktycznych zajęciach szkoleniowych w zaprzyjaźnionych gospodarstwach rolnych.

Dodatkową atrakcją edukacyjną jest wdrożenie innowacji ,,Agroturystyka i produkcja zdrowej żywności”, która umożliwia przygotowanie się do prowadzenia i zarządzania firmą agroturystyczną oraz pozyskiwania zdrowej żywności.

Po ukończeniu szkoły możesz:

kontynuować naukę na każdym kierunku studiów wyższych, prowadzić własną firmę handlową lub usługową, prowadzić własne gospodarstwo rolne lub podjąć pracę:

 • w urzędach administracji samorządowej,
 • w firmach branży rolniczej zajmujących się:
  • produkcją rolniczą,
  • przetwórstwem i produkcją spożywczą,
  • sprzedażą i marketingiem produktów rolnych i spożywczych,
  • doradztwem i sprzedażą produktów ochrony roślin,
  • doradztwem i sprzedażą sprzętu rolniczego,
  • usługami finansowymi rynku rolnego.

ZAPRASZAMY

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu