Jedyny taki zawód w województwie

Kategoria: Technik Analityk Opublikowano: sobota, 13, luty 2016 Administrator

 

Kierunek przeznaczony dla uczniów uzdolnionych technicznie i manualnie, którzy mają dobrze rozwinięte zmysły. W trakcie nauki uczniowie nie tylko poznają podstawy teoretyczne metod analitycznych, ale także pod okiem nauczyciela samodzielnie wykonują analizy chemiczne w odpowiednio wyposażonych w sprzęt i odczynniki laboratoriach. Zawód technika analityka zaczyna nabierać nowego znaczenia w związku z coraz to większą dbałością o sprawy związane z jakością surowców oraz gotowych wyrobów. Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań naukowych oraz przemysłu. W swojej pracy wykorzystuje sprzęt i aparaturę laboratoryjną oraz odczynniki chemiczne.

Potencjalne miejsce pracy absolwentów:

  • laboratoria kryminalistyczne, toksykologiczne, naukowo-badawczej
  • aboratoria środowiskowe, przemysłowe
  • laboratoria kliniczne
  • laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa, dla potrzeb archeologii, geologii, historii i in.


Uczeń może przystąpić do egzaminu zawodowego i nabyć uprawnienia do wykonywania zawodu technika analityka, ale również może kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: chemicznym, biochemicznym, farmaceutycznym, analityki medycznej, ochrony środowiska itp.
W wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej kontrola jakości podstawowych surowców i produktów w polskich przedsiębiorstwach stają się coraz istotniejsza. Nowe zadania stawia również analityka medyczna i monitorowanie środowiska. Powoduje to konieczność zatrudnienia pracowników posiadających kwalifikacje chemika – analityka na wyższym jak i średnim poziomie. Tak, więc technik analityk staje się zawodem bardzo atrakcyjnym i coraz bardziej poszukiwanym (aktualnie kształconym tylko w naszej szkole).

Od roku szkolnego 2013/2014 zostaje wprowadzona specjalizacja dla zawodu Technik analityk. Oprócz przedmiotów obowiązkowych ujętych w programie nauczania, uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dotyczących metod produkcji oraz analizy chemicznej materiałów wiążących.

Przedmioty specjalizacyjne:

  • materiałoznawstwo i maszynoznawstwo,
  • procesy technologiczne,
  • technologia materiałów wiążących,
  • podstawy automatyki i teorii sterowania,
  • chemia krzemianów,
  • podstawy teoretyczne metod analizy materiałów wiążących.

 

Uczestnictwo w zajęciach będzie potwierdzone certyfikatem.

Zdawalność egzaminu zawodowego:                                           ZSZ Staszic Opole - 100%     kraj - 91,5%

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu