Logistyka to najszybciej rozwijająca się dziedzina gospodarki

Kategoria: Technik Logistyk Opublikowano: sobota, 13, luty 2016 Administrator Drukuj E-mail

 

Kim jest logistyk?

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Według definicji osób, które pracują w zawodzie logistyka należy dostarczyć: właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach.

Wybierając ten kierunek otrzymasz dogłębną wiedzę z zakresu logistyki, transportu, ekonomii, magazynowania i informatyki.

Ponadto zostaniesz wyposażony w wiadomości z zakresu zarządzania, marketingu i negocjacji, czego nie ma jeszcze w żadnej innej szkole!!

Jeszcze parę lat temu mało kto słyszał o logistyce, dziś jest to niezwykle popularny termin. Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że w Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni w niemal każdej większej firmie.

Jeszcze parę lat temu mało kto słyszał o logistyce, dziś jest to niezwykle popularny termin. Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że w Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni w niemal każdej większej firmie.

Opis zawodu:

Logistyka - jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.
Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosło zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Uczniowie zdobywają umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych. W trakcie nauki uczniowie obywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.
Czteroletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym a w trakcie egzaminami kwalifikacyjnymi z przygotowania zawodowego. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo dojrzałości oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu  technika logistyka. Uczeń po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej.

 

Potencjalne miejsce pracy absolwentów:


Absolwenci szkoły znajdują zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Odsłony: 1248

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu