Nowy zawód od września

Kategoria: Technik Procesów Drukowania Opublikowano: środa, 30, marzec 2016 Grzegorz Jachymiak Drukuj E-mail

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa maszyn drukujących, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.

PREDYSPOZYCJE
Technik procesów drukowania powinien charakteryzować się:

• wytrzymałością fizyczną
• podzielnością i koncentracją uwagi
• zręcznością
• wrażliwością estetyczną
• umiejętnościami technicznymi
• dobrą sprawnością ruchową kończyn górnych i dolnych
• dobrym wzrokiem i słuchem
• spostrzegawczością i opanowaniem
• cierpliwością, wytrwałością i systematycznością
• zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technika procesów drukowania, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Absolwent technikum w zawodzie technik procesów drukowania może dodatkowo uzyskać dyplom technika procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji Ao.14 “Realizacja procesów introligatorskich”

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania może podejmować pracę w:

• w drukarniach i zakładach poligraficznych jako maszynista we wszystkich technikach drukowania, pomocnik maszynisty, kopista, technolog
• firmach rzemieślniczych
• zakładach prowadzących usługi poligraficzne
• w biurze obsługi klienta
• przy kontroli jakości produkcji,
• jako przedstawiciel handlowy firm poligraficznych,
• może prowadzić własną działalność gospodarczą

Odsłony: 905

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu