Nowy zawód w Staszicu – jedyni w Opolu !!!

Kategoria: magazynier-logistyk Opublikowano: czwartek, 20, kwiecień 2017 Grzegorz Jachymiak

W 3 lata uzyskasz kwalifikacje magazyniera-logistyka.

Jeśli interesuje Cię praca związana z przechowywaniem, wydawaniem produktów, materiałów czy surowców z magazynu i chcesz pracować w dużych magazynach centrów handlowych bądź przemysłowych to zawód magazynier-logistyk jest dla Ciebie.

Do zadań magazyniera-logistyka należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

W trakcie trzyletniej nauki w Szkole Branżowej I Stopnia Nr 4 w Opolu uzyskasz wiedzę na temat zasad gospodarki magazynowej, zdobędziesz umiejętności pracy w zespole, nauczysz się rozmieszczania towar na umówionych miejscach, nauczysz się terminowości przechowywania towarów w magazynie.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zawód magazynier - logistyk daje bardzo duże możliwości zatrudniania na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Wykwalifikowani pracownicy w tym zawodzie są bardzo poszukiwani przez pracodawców.

KONTYNUACJA NAUKI

Absolwent szkoły Branżowej I stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Kwalifikację AU.32 można uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu