Młody Innowator

Kategoria: konkursy Opublikowano: czwartek, 25, luty 2016 Jadwiga Urbańczyk Drukuj E-mail

IX edycja konkursu

Cele konkursu:

  1. kształcenie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce,
  2. rozwój pomysłowości i zaradności,
  3. rozwój wiary we własne możliwości, nieodzownej w dorosłym życiu w momencie konieczności przekwalifikowania się,
  4. rozwój wyobraźni, spostrzegawczości,
  5. wyczulenie na potrzeby rynku (nowe produkty, usługi),
  6. zdobywanie umiejętności pracy w zespole.

Tematem innowacyjnego projektu jest dowolne rozwiązanie techniczne, które może być udoskonaleniem już istniejącego produktu lub nowym oryginalnym pomysłem. Proponowana innowacja powinna być przedstawiona w formie rysunków, zdjęć i opisu. O ile to możliwe należy dołączyć model lub prototyp produktu.

Zaleca się wykonywanie prac przez zespoły uczniowskie.

Na szczeblu szkolnym najlepszą pracę wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Wybraną w szkole pracę należy dostarczyć do działającej na danym obszarze Terenowej Jednostki Organizacyjnej NOT - do 10 marca 2016 r.

Szczegóły u p. J. Urbańczyk

Odsłony: 987

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu