Pamięć o holokauście - konkurs literacki

Kategoria: konkursy Opublikowano: piątek, 27, styczeń 2017 Joanna Kozdraś Drukuj E-mail

Tematy prac literackich:

  1. Czego symbolem może być Auschwitz dla współczesnego młodego pokolenia?

  2. „Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” (Jan Paweł II).
    Czy literatura XX wieku potwierdza tę myśl? W swojej pracy odwołaj się do przykładów.

Warunki konkursu:

Praca literacka (esej, rozprawka) - w 1 egzemplarzu, w formie wydruku komputerowego należy złożyć w s. 105 (p. J. Kozdraś) do końca lutego 2017 r.

Do każdej pracy należy dołączyć informacje dotyczące autora (imię, nazwisko, klasa).

Wyniki konkursu - marzec 2017r.

Organizatorzy konkursu:
mgr Joanna Kozdraś

Odsłony: 1090

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu