Praktyka czyni mistrza

Kategoria: współpraca Opublikowano: niedziela, 14, luty 2016 Grzegorz Jachymiak Drukuj E-mail

gorazdzeW dniu 24 lutego 2015r. podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu a grupą Górażdże Cement SA wraz z Programem „Praktyka czyni mistrza”.

Celem programu jest nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy szkołą a zakładem w zakresie poprawy jakości kształcenia i odpowiedniego przygotowania kadr do pracy w zakładach firmy.
Spółka Górażdże Cement SA od wielu lat wspiera Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, fundując m.in. coroczne nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkoły. Program edukacyjny „Praktyka czyni mistrza” pozwoli na zacieśnienie i rozszerzenie dotychczasowej współpracy.

Opracowany wspólnie projekt edukacyjny obejmuje realizację szeregu działań mających na celu wzbogacenie programu nauczania na kierunkach technik analityk i technik logistyk o wiedzę praktyczną. Wiedzę tę objęci programem uczniowie będą zdobywać podczas wizyt i zajęć prowadzonych na terenie cementowni, laboratoriów oraz kopalni Górażdże Cement SA.

W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć w warsztatach technicznych, które pozwolą poszerzyć wiedzę na temat przemysłu cementowego oraz logistyki. Objęci projektem uczniowie kierunków technik analityk i technik logistyk będą też mieli możliwość odbywania regularnych praktyk zawodowych w Cementowni Górażdże. Praktyki będą organizowane na wydziale kontroli jakości, laboratorium procesu oraz w dziale centralnej logistyki.
Bardzo ważnym elementem przedsięwzięcia będzie włączenie do procesu kształcenia młodzieży specjalistów z Grupy Górażdże. Eksperci z Górażdży będą aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły – m.in. prowadzić cykliczne otwarte wykłady tematyczne. Współpraca będzie obejmowała też merytoryczne wsparcie kadry pedagogicznej w organizacji zajęć, w szczególności w zakresie wiedzy praktycznej. Dodatkowo specjaliści z Górażdży będą prowadzili zajęcia, które umożliwią młodzieży rozwijanie umiejętności przydatnych w procesach rekrutacji m.in. z zakresu autoprezentacji, budowania relacji i komunikacji.


Zapraszamy też do lektury artykułu opisującego to wydarzenie na łamach NTO

Odsłony: 1791

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu