loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

RADY PEDAGOGICZNE

HARMONOGRAM 2023/24

RADA PEDAGOGICZNA TERMIN GODZINA

Rada pedagogiczna plenarna

29 sierpnia 2023
(wtorek)
Rada wyjazdowa całodniowa

Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego. Opinia Rady nt. planu finansowego, zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego oraz programu doradztwa zawodowego. Szkolenie.

11 września 2023
(poniedziałek)
16.30

Podsumowanie egzaminów zawodowych i matur 2023. Podsumowanie wyników testów na wejściu.

26 października 2023
(czwartek)

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna (wszystkie klasy)

Wystawienie propozycji ocen semestralnych, w tym ocen niedostatecznych, do dnia 07.12.23, wystawienie ocen ostatecznych do 18.12.23

21 grudnia 2023
(czwartek)

Rada pedagogiczna plenarna – podsumowanie 1 semestru

1 luty 2024
(czwartek)

Rada pedagogiczna – szkoleniowa

14 marca 2024
(czwartek)

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna (klasy maturalne)

Wystawienie propozycji ocen rocznych, w tym ocen niedostatecznych, do dnia 08.04.2024, wystawienie ocen ostatecznych do 17.04.2024

22 kwietnia 2024
(poniedziałek)

Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna (klasy 1-4)

Wystawienie propozycji ocen rocznych,  w tym ocen niedostatecznych, do dnia 3.06.2024, wystawienie ocen ostatecznych do 12.06.2024

17 czerwca 2024
(poniedziałek)

Rada pedagogiczna – plenarna

20 czerwca 2024
(czwartek)
Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content