loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty 

09 maja 2022

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dotyczyzapytania ofertowego na:   Organizację wyjazdu zawodoznawczego do Kotliny Kłodzkiej dla 30 uczniów technikum realizujących zajęcia dodatkowe z turystyki aktywnej wraz z opiekunami (5 osób) w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18.

Do dnia 29.04.2022 r. do godz. 13:00 wpłynęły oferty:

Lp.Nazwa i adres firmyŁączna cena oferty brutto Termin wykonania  
1.DANTUR USŁUGI TURYSTYCZNE Tomasz Grzybowski 49-200 Grodków, ul. Kwiatowa 6 NIP: 753 160 54 90 e-mail: biuro@dantur.pl 38 550,00 zł24-27 maja 2022 r.
2.Magdalena Siśkiewicz New Challenge ul. Rydlówka 5/107 30-363 Kraków NIP: 656  224 68 38 e-mail: m.s@newchallenge.pl47 700,00 zł24-27 maja 2022 r.
3.Almatur-Opole sp. z o.o. 45-058 Opole, ul. Ozimska 26/2 NIP: 754 033 74 51 e-mail: opole@almatur.pl 42 150,00 zł24-27 maja 2022 r.
4.Inventum Sp. z o.o.  ul. Henryka Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz  NIP: 734 351 89 93  e-mail natalia.pociecha@inventum-global.pl 46 770,00 zł24-27 maja 2022 r.
5.Sun & More sp. z o.o.  ul. Madalińskiego 8 lok.215, 70 -101 Szczecin  NIP: 851 31 51 613  e-mail m.zawadzka@sunmore.pl  66 450,00 zł24-27 maja 2022 r.
6. Biuro Usługowo Turystyczne ATLANTIC 35-073 Rzeszów, Pl. Wolności 12 NIP: 813 16 30 674 e-mail: info@atlantictravel.pl 36 600,00 zł24-27 maja 2022 r.

Zamawiający dokonuje ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 1
DANTUR USŁUGI TURYSTYCZNE Tomasz Grzybowski
49-200 Grodków, ul. Kwiatowa 6

Uzasadnienie wyboru: 

W dniu 04.05.2022 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty firmy  Biuro Usługowo Turystyczne ATLANTIC z Rzeszowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, , tj.  z najniższą ceną.

W dniu 06.05.2022 r. Wykonawca, którego oferta została wybrana poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy. Zgodnie z zapisami pkt VI.4 zapytania ofertowego „Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie”. 

Zamawiający zatem wybrał ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) z pozostałych ofert, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content