loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Jak żyć zgodnie z filozofią wellness?

22 grudnia 2017

Koło życia wellness, jest to wizualna reprezentacja idei wellness, mówiąca o potrzebie równowagi i harmonii pomiędzy wszystkimi obszarami życia. Dzięki własnej pracy i zrównoważaniu wszystkich obszarów koła, życie może stać się pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące.

Dbając w sposób zrównoważony o każdy z obszarów życia, nasze koło życia będzie miało regularny kształt i bez trudu będzie się toczyło. Natomiast, jeśli dopuścimy do nadmiernego zaniedbania obszarów lub skupimy się tylko na wybranych obszarach, to koło nie będzie regularne, pojawią się uwypuklenia i wklęśnięcia, co w efekcie spowoduje zachwianie całej równowagi koła naszego życia, i nie będzie mogło się ono swobodnie toczyć.

Według filozofii wellness obszarów jest siedem:
FIZYCZNY
DUCHOWY
EMOCJONALNY
INTELEKTUALNY
ZAWODOWY
SPOŁECZNY
ŚRODOWISKOWY

Każdy z obszarów koła wellness zachodzi na pozostałe. Często nakładanie się obszarów jest tak duże, że w całości nie jesteśmy w stanie odróżnić poszczególnych, a całość jest dużo większa niż suma poszczególnych elementów.

To, w jaki sposób postrzegamy każdy obszar wellness, ma wpływ na nasze ogólne spojrzenie na życie. Posługując się przykładem można powiedzieć, że pozytywne nastawienie do pracy sprawia, że nawet jeżeli nie ma ona dużego znaczenia dla społeczeństwa, jesteśmy nią usatysfakcjonowani bardziej niż osoba, której praca ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa i wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale nie przykłada ona do niej większej wagi.

W życiu istnieje potrzeba równowagi i harmonii pomiędzy wszystkimi obszarami życia, wskazuje na to idea wellness. Chcąc osiągnąć i utrzymać ten stan równowagi, powinniśmy dbać o każdy z obszarów wellness. Zaniedbania lub nadmiernie uwydatnianie któregoś z nich, spowoduje nierównowagę pomiędzy nimi, co w konsekwencji odczujemy, jako złe samopoczucie i brak wysokiej jakości życia.

Opisując obszary nieco szerzej:

Obszar fizyczny, to utrzymywanie jak najzdrowszego organizmu, poprzez właściwe odżywianie, regularne ćwiczenia fizyczne, a ponadto unikanie szkodliwych nawyków i nałogów.

Obszar duchowy, to sens i cel ludzkiej egzystencji. To odkrywanie i zrozumienie tajemnicy istnienia człowieka i sensu jego życia.

Obszar emocjonalny, jest odpowiedzialny za świadomość i akceptację uczuć oraz emocji, pracą nad ich zrozumieniem oraz umiejętność radzenia sobie z nimi w kontaktach międzyludzkich.

Obszar intelektualny, to otwartość umysłu na nowe koncepcje i pomysły, oraz dbanie o kondycję intelektualną poprzez ciągłą naukę.

Obszar zawodowy, to umiejętność odpowiedniego doboru oraz korzystania z wybranej drogi kariery zawodowej poprzez pozytywne nastawienie do tego, co robimy.

Obszar społeczny, odpowiada za utrzymywanie prawidłowych relacji z ludźmi, a także przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa i uczestniczenie w życiu społecznym.

Obszar środowiskowy, to uznanie, że jesteśmy integralną częścią natury. Dbałość o środowisko i poczucie naszego wpływu na nie, jak również świadomość, że środowisko oddziałuje na nasze zdrowie.

Życzę równowagi i szczęśliwego życia

Paweł Pakosz

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content