loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Konkurs na plakat “Policja w walce z Covid-19”

15 maja 2020

Drodzy uczniowie

Zachęcamy Was gorąco do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest sprawdzenie wiedzy nt. bezpiecznych zachowań w przeciwdziałaniu rozszerzania się koronawirusa, wywołanie pozytywnych emocji i optymistycznego spojrzenia na świat podczas epidemii, popularyzacja wiedzy o zadaniach Policji w czasie epidemii oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, przybliżenie etosu służby policyjnej, rozwijanie waszych pasji i zainteresowań.

Zasady udziału

Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu. Plakat może być wykonany dowolna techniką (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane). Plakat w twoim wykonaniu powinien skupić uwagę odbiorcy, zachęcić go do pozostania w domu oraz uświadomić i wpłynąć na jego postawę w kontekście odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych ludzi.
Warunkiem udziału jest przesłanie pracy oraz wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy komunikacja@op.policja.gov.pl do 29 maja 2020 roku. Laureatom konkursu za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostaną nagrody.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursowym. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefon 77/422-21-23 lub pod adresem mailowym jolanta.batagowska@op.policja.gov.pl

Małgorzata Gamrot
Dorota Mrowiec-Wach
Anna Piernikarska
Anna Wójciak-Sokołowska

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content