loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Nauczanie w trybie zdalnym

25 października 2020

ORGANIZACJA NAUCZANIA

w ZSZ im. S. Staszica w Opolu w okresie 26.10.2020 – 08.11.2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, wszyscy uczniowie naszej szkoły w okresie 26.10.-18.11.2020 r. realizują nauczanie w trybie zdalnym (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia będący pracownikami młodocianymi są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy tzn. nie realizują zajęć praktycznych u pracodawców – pozostają w tym czasie w domu. Zajęcia szkolne realizują zdalnie.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

W zależności od sytuacji epidemiologicznej organizacja może ulec zmianie.

W zakresie kontaktu z rodzicami i uczniami uruchomiony zostaje e-dziennik.

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content