loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych w e-marketingu…

18 października 2022

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych w e-marketingu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica, ul. Struga 16, 45-073 Opole, zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych w e-marketingu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT: w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) i przesłana do dnia 26.10.2022 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131069

Załączniki:ZAŁĄCZNIK NR 1 – TREŚĆ ZAPYTANIA
Pobierz


ZAŁĄCZNIK NR 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pobierz


ZAŁĄCZNIK NR 3 – FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY
Pobierz


ZAŁĄCZNIK NR 4 – FORMULARZ OFERTOWY
Pobierz


ZAŁĄCZNIK NR 5 – WZÓR UMOWY
Pobierz
Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content