loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Rozstrzygnięcie zapytania na „Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic.”

03 sierpnia 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 2
oraz unieważnieniu postępowania w części 3 i 4

Dotyczy zapytania ofertowego na: Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic dla potrzeb nowego kierunku: technik ochrony środowiska w zawodzie: TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z ELEMENT. EDUKACJI POŻARNICZEJ w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18.

Do dnia 16.07.2021 r. do godz. 15:00 wpłynęły oferty:

Lp. Nazwa i adres firmyŁączna cena oferty bruttoTermin wykonaniaTermin gwarancji
1.MERAZET spółka Akcyjna
ul. Karuthofera 36, 60-203 Poznań
tel. 61 86 44 657
e-mail: przetargi@merazt.pl
Część 2
4 356,66 zł
Część 3
59 503,71 zł
do 3 tygodni od dnia
zawarcia umowy
24 miesiące
2.PUH Meritum Adam Kruk
ul. Struga 29, 20-709 Lublin
tel. 81-5255457
e-mail: biuro@pomoceszkolne24.pl
Część 1
6 396,00 zł
do 4 tygodni od dnia
zawarcia umowy
24 miesiące
3.Justyna Piwczyk ALPBIS
ul. Samotna 5, 34-325 Łodygowice
Tel. 695 880 908
e-mail: biuro@alpbis.pl
Część 2
4 920,00 zł
Część 4
15 683,00 zł
do 3 tygodni od dnia
zawarcia umowy
24 miesiące
4.FARMAS Aleksander Farmas
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Część 1
9 550 zł

Najkorzystniejszą ofertę złożył
W części 1
Oferta nr 2
PUH Meritum Adam Kruk
ul. Struga 29, 20-709 Lublin

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.


W części 2
Oferta nr 1
MERAZET spółka Akcyjna
ul. Karuthofera 36, 60-203 Poznań
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert:
W części 1
O
ferta nr 4 złożona przez FARMAS Aleksander Farmas Pruszcz Gdański ponieważ oferta została złożona przez bazę konkurencyjności wskazując jedynie cenę bez określenia co Wykonawca i na jakich warunkach oferuje (brak wymaganego formularza ofertowego oraz formularza rzeczowo-cenowego);


W części 3
Oferta nr 1 złożona przez MERAZET spółka Akcyjna, ul. Karuthofera 36, 60-203 Poznań ponieważ oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym pod kątem parametrów opisanych w załączniku nr 1 do zapytania, tj. w zakresie powtarzalności długości fal, zakresu pomiaru.

Zamawiający informuje o unieważnieniu:
W części 3 z uwagi na brak ofert spełniających wymagania Zamawiającego opisane w zapytaniu;
W części 4 ponieważ cena jedynej złożonej w tej części oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zapytanie w unieważnionych częściach zostanie powtórzone.

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content