loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Spotkanie z pracodawcami

29 marca 2023

22 marca nauczyciele fryzjerskich przedmiotów zawodowych wraz z Dyrekcją szkoły oraz Panią kierownik kształcenia praktycznego zorganizowali w szkole spotkanie z pracodawcami w zawodzie fryzjer, u których praktykują nasi uczniowie. Na spotkanie zaproszeni zostali również przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Opolu pani Agata Nowicka oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Opolu pan Jan Damboń. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz uwag w kwestii kształcenia młodzieży w zawodach fryzjerskich.

Na spotkaniu poruszone zostały między innymi kwestie związane z:

  • procesem egzaminowania uczniów
  • trudnościami, jakie dotyczą kształcenia w zawodach rzemieślniczych w dzisiejszych czasach
  • zakresem, w jakim powinna układać się współpraca między szkołą, pracodawcą oraz Izbą Rzemieślniczą czy Cechem Rzemiosł Różnych
Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content