loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

EGZAMINY ZAWODOWE

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2022
(sesja letnia)

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI FORMA (MODEL) TERMIN GODZINA ROZP. SALA
PGF.04.
Komputerowy
02.06.2022
8.30 - I zmiana
11.30 - II zmiana
14.30 - III zmiana
209
CHM.03.
Komputerowy
02.06.2022
8.30
111
ROL.04.
Komputerowy
02.06.2022
11.30
111
SPL.01.
Komputerowy
02.06.2022
8.30 - I zmiana
11.30 - II zmiana
14.30 - III zmiana
111 - III zmiana (SB I st.)
112 - I, II i III zmiana
FRK.01.
Komputerowy
03.06.2022
8.30 - I zmiana
11.30 - II zmiana
111 - I zmiana (technikum) i II zmiana (SB I st.)
209 - I, II zmiana
DRM.04.
Komputerowy
03.06.2022
8.30
112
ROL.04.
Komputerowy
03.06.2022
11.30 - I zmiana
14.30 - II zmiana
112
AU.32.
AU.55.
AU.60.
RL.07.
Pisemny
21.06.2022
12.00
10

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI FORMA (MODEL) TERMIN GODZINA ROZP. SALA
SPL.01. (TECHNIKUM, BS I ST.)
Praktyczny - dokumentacja
01.06.2022
9.00
Aula
CHM.03.
Praktyczny - dokumentacja
01.06.2022
9.00
10
FRK.01.
Praktyczny - wykonanie
06-09.06.2022
8.00 - I zmiana
12.30 - II zmiana
17.00 - III zmiana
16
ROL.04. (TECHNIKUM, BS i ST.)
Praktyczny - wykonanie
06-07.06.2022
8.00 - I zmiana
12.30 - II zmiana
17.00 - III zmiana
Gospodarstwo rolne
w Falmirowicach
PGF.04.
Praktyczny - wykonanie
14-15.06.2022
8.00 - I zmiana
12.30 - II zmiana
17.00 - III zmiana
A
AU.22.
Praktyczny - dokumentacja
20.06.2022
9.00
10
AU.26.
Praktyczny - dokumentacja
20.06.2022
9.00
10
RL.07.
Praktyczny - dokumentacja
20.06.2022
13.00
Sala nr 10
AU.59.
Praktyczny - dokumentacja
20.06.2022
13.00
Sala nr 10
AU.32.
Praktyczny - dokumentacja
20.06.2022
13.00
111

Wykaz przyborów na egzamin pisemny, z których zdający korzysta na egzaminie (przynosi zdający!) – informacje pod linkami:

Podstawa programowa 2012 i 2017

Podstawa programowa 2019

Wykaz przyborów na egzamin praktyczny, z których zdający korzysta na egzaminie (przynosi zdający!) – informacje pod linkami:

Podstawa programowa 2012 i 2017

Podstawa programowa 2019

ZAŁĄCZNIKI

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2017)

INFORMATOR

DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKAT

DOT. HARMONOGRAMU

KOMUNIKAT

DOT. DOSTOSOWAŃ

INFORMATOR

TECHNIK AGROBIZNESU

INFORMATOR

TECHNIK ANALITYK

INFORMATOR

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

INFORMATOR

TECHNIK LOGISTYK

INFORMATOR

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2019)

INFORMATOR

DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKAT

DOT. HARMONOGRAMU

KOMUNIKAT

DOT. DOSTOSOWAŃ

INFORMATOR

TECHNIK AGROBIZNESU

INFORMATOR

TECHNIK ANALITYK

INFORMATOR

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

INFORMATOR

TECHNIK LOGISTYK

INFORMATOR

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

INFORMATOR

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content