loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

EGZAMINY ZAWODOWE

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2021

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI FORMA (MODEL) TERMIN GODZINA ROZP. SALA
AU.15.
Pisemny - papierowy
22.06.2021
10.00
Sala nr 1 (Aula)
AU.55.
Pisemny - papierowy
22.06.2021
12.00
Sala nr 2 (Sala Gimnastyczna)
CHM.03.
Pisemny - komputerowy
10.06.2021
9.00
Sala nr 111
PGF.05.
Pisemny - komputerowy
10.06.2021
15.00
Sala nr 111
RL.03.
Pisemny - papierowy
22.06.2021
10.00
Sala nr 1 (Aula)
AU.32.
Pisemny - papierowy
22.06.2021
12.00
Sala nr 2 (Sala Gimnastyczna)
PGF.04.
Pisemny - komputerowy
10.06.2021
15.00
Sala nr 209
CHM.03.
Pisemny - komputerowy
10.06.2021
9.00
Sala nr 112
CHM.03.
Pisemny - komputerowy
10.06.2021
9.00
Sala nr 209
RL.07.
Pisemny - papierowy
22.06.2021
12.00
Sala nr 2 (Sala Gimnastyczna)
SPL.01.
Pisemny - komputerowy
10.06.2021
12.00
Sala nr 111
AU.22.
Pisemny - papierowy
22.06.2021
10.00
Sala nr 1 (Aula)
SPL.01.
Pisemny - komputerowy
10.06.2021
12.00
Sala nr 112
PGF.04.
Pisemny - komputerowy
10.06.2021
15.00
Sala nr 112
AU.60.
Pisemny - papierowy
22.06.2021
12.00
Sala nr 2 (Sala Gimnastyczna)
AU.26.
Pisemny - papierowy
22.06.2021
10.00
Sala nr 1 (Aula)
SPL.01.
Pisemny - komputerowy
10.06.2021
12.00
Sala nr 209
AU.21.
Pisemny - papierowy
22.06.2021
12.00
Sala nr 2 (Sala Gimnastyczna)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2021

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI FORMA (MODEL) TERMIN GODZINA ROZP. SALA
PGF.04.
Praktyczny - dokumentacja
16.06.2021
8.00
Sala A
AU.54.
Praktyczny - dokumentacja
28.06.2021
9.00
Sala A
AU.21.
Praktyczny - wykonanie
28.06.2021
15.00
Sala nr 16
AU.21.
Praktyczny - wykonanie
28.06.2021
9.00
Sala nr 16
PGF.04.
Praktyczny - dokumentacja
17.06.2021
8.00
Sala A
AU.21.
Praktyczny - wykonanie
30.06.2021
15.00
Sala nr 16
AU.26.
Praktyczny - dokumentacja
21.06.2021
9.00
Sala nr 1 (Aula)
AU.21.
Praktyczny - wykonanie
01.07.2021
9.00
Sala nr 16
AU.32.
Praktyczny - dokumentacja
21.06.2021
13.00
Sala nr 2 (Sala Gimnastyczna)
RL.03.
Praktyczny - wykonanie
29.06.2021
15.00
Gospodarstwo rolne
AU.54.
Praktyczny - dokumentacja
28.06.2021
15.00
Sala A
RL.07.
Praktyczny - dokumentacja
21.06.2021
13.00
Sala nr 10
RL.03.
Praktyczny - wykonanie
28.06.2021
15.00
Gospodarstwo rolne
AU.21.
Praktyczny - wykonanie
30.06.2021
9.00
Sala nr 16
PGF.04.
Praktyczny - dokumentacja
16.06.2021
17.00
Sala A
PGF.04.
Praktyczny - dokumentacja
17.06.2021
17.00
Sala A
AU.22.
Praktyczny - dokumentacja
21.06.2021
9.00
Sala nr 1 (Aula)
AU.21.
Praktyczny - wykonanie
29.06.2021
15.00
Sala nr 16
RL.03.
Praktyczny - wykonanie
29.06.2021
9.00
Gospodarstwo rolne
PGF.04.
Praktyczny - dokumentacja
16.06.2021
12.30
Sala A
SPL.01.
Praktyczny - dokumentacja
7.06.2021
9.00
Sala nr 2 (Sala Gimnastyczna)
AU.21.
Praktyczny - wykonanie
29.06.2021
9.00
Sala nr 16
AU.21.
Praktyczny - wykonanie
1.07.2021
15.00
Sala nr 16
AU.21.
Praktyczny - wykonanie
2.07.2021
9.00
Sala nr 16
CHM.03.
Praktyczny - dokumentacja
7.06.2021
9.00
Sala nr 1 (Aula)
AU.59.
Praktyczny - dokumentacja
21.06.2021
13.00
Sala nr 10
RL.03.
Praktyczny - wykonanie
30.06.2021
9.00
Gospodarstwo rolne
PGF.04.
Praktyczny - dokumentacja
17.06.2021
12.30
Sala A
RL.03.
Praktyczny - wykonanie
28.06.2021
9.00
Gospodarstwo rolne

Wykaz przyborów, z których zdający korzysta na egzaminie (przynosi zdający!) – informacje pod linkami:

Podstawa programowa 2019

Podstawa programowa 2017

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2021

PODSTAWA PROGRAMOWA 2012

ETAP PISEMNY

OZNACZENIE KWALIFIKACJI FORMA (MODEL) TERMIN GODZINA ROZP. SALA
A.60.
Pisemny - papierowy
22.06.2021
12.00
Sala nr 2 (Sala Gimnastyczna)

Wykaz przyborów, z których zdający korzysta na egzaminie (przynosi zdający!) – informacje pod linkami:

Podstawa programowa 2017

ZAŁĄCZNIKI

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2017)

INFORMATOR

DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKAT

DOT. HARMONOGRAMU

KOMUNIKAT

DOT. DOSTOSOWAŃ

INFORMATOR

TECHNIK AGROBIZNESU

INFORMATOR

TECHNIK ANALITYK

INFORMATOR

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

INFORMATOR

TECHNIK LOGISTYK

INFORMATOR

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2019)

INFORMATOR

DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKAT

DOT. HARMONOGRAMU

KOMUNIKAT

DOT. DOSTOSOWAŃ

INFORMATOR

TECHNIK AGROBIZNESU

INFORMATOR

TECHNIK ANALITYK

INFORMATOR

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

INFORMATOR

TECHNIK LOGISTYK

INFORMATOR

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

INFORMATOR

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content