loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

EGZAMINY ZAWODOWE

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2022

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI FORMA (MODEL) TERMIN GODZINA ROZP. SALA
AU.22.
Pisemny
11.01.2022
10.00
Sala nr 10
AU.26.
Pisemny
11.01.2022
10.00
Sala nr 10
AU.60.
Pisemny
11.01.2022
12.00
Aula
AU.32.
Pisemny
11.01.2022
12.00
Aula
AU.55.
Pisemny
11.01.2022
12.00
Sala Gimnastyczna
RL.07.
Pisemny
11.01.2022
12.00
Sala Gimnastyczna

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2022

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI FORMA (MODEL) TERMIN GODZINA ROZP. SALA
AU.22.
Praktyczny - dokumentacja
10.01.2022
9.00
Sala Gimnastyczna
AU.26.
Praktyczny - dokumentacja
10.01.2022
9.00
Sala Gimnastyczna
SPL.01.
Praktyczny - dokumentacja
11.01.2022
9.00
Sala Gimnastyczna
FRK.03. (BS II st.)
Praktyczny - dokumentacja
10.01.2022
9.00
Sala Gimnastyczna
CHM.03.
Praktyczny - dokumentacja
10.01.2022
9.00
Sala nr 11
RL.07.
Praktyczny - dokumentacja
10.01.2022
13.00
Sala nr 10
AU.59.
Praktyczny - dokumentacja
10.01.2022
13.00
Sala nr 10
AU.32.
Praktyczny - dokumentacja
10.01.2022
13.00
Aula
AU.54
Praktyczny - wykonanie
13.01.2022
9.00
Sala A
A.54.
Praktyczny - wykonanie
13.01.2022
15.00
Sala A
PGF.04.
Praktyczny - wykonanie
20.01.2022
8.00 oraz 12.30
Sala A
AU.55.
Praktyczny - wykonanie
31.01-03.02.2022
9.00 oraz 15.00
Sala A
AU.60.
Praktyczny - wykonanie
03-05.02.2022
9.00 oraz 15.00
Sala nr 114

Wykaz przyborów na egzamin pisemny, z których zdający korzysta na egzaminie (przynosi zdający!) – informacje pod linkami:

Podstawa programowa 2012 i 2017

Podstawa programowa 2019

Wykaz przyborów na egzamin praktyczny, z których zdający korzysta na egzaminie (przynosi zdający!) – informacje pod linkami:

Podstawa programowa 2012 i 2017

Podstawa programowa 2019

ZAŁĄCZNIKI

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2017)

INFORMATOR

DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKAT

DOT. HARMONOGRAMU

KOMUNIKAT

DOT. DOSTOSOWAŃ

INFORMATOR

TECHNIK AGROBIZNESU

INFORMATOR

TECHNIK ANALITYK

INFORMATOR

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

INFORMATOR

TECHNIK LOGISTYK

INFORMATOR

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2019)

INFORMATOR

DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKAT

DOT. HARMONOGRAMU

KOMUNIKAT

DOT. DOSTOSOWAŃ

INFORMATOR

TECHNIK AGROBIZNESU

INFORMATOR

TECHNIK ANALITYK

INFORMATOR

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

INFORMATOR

TECHNIK LOGISTYK

INFORMATOR

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

INFORMATOR

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content