loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

EGZAMINY ZAWODOWE

Aktualności

Wyniki egzaminów zawodowych

Z wielką przyjemnością przedstawiamy wyniki egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2023. Serdecznie gratulujemy uczniom [...]

CZYTAJ

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2023
(sesja letnia)

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI FORMA (MODEL) TERMIN GODZINA ROZP. SALA
PGF.04.
Komputerowy
02.06.2022
8.30 - I zmiana
11.30 - II zmiana
14.30 - III zmiana
209
CHM.03.
Komputerowy
02.06.2022
8.30
111
ROL.04.
Komputerowy
02.06.2022
11.30
111
SPL.01.
Komputerowy
02.06.2022
8.30 - I zmiana
11.30 - II zmiana
14.30 - III zmiana
111 - III zmiana (SB I st.)
112 - I, II i III zmiana
FRK.01.
Komputerowy
03.06.2022
8.30 - I zmiana
11.30 - II zmiana
111 - I zmiana (technikum) i II zmiana (SB I st.)
209 - I, II zmiana
DRM.04.
Komputerowy
03.06.2022
8.30
112
ROL.04.
Komputerowy
03.06.2022
11.30 - I zmiana
14.30 - II zmiana
112
AU.32.
AU.55.
AU.60.
RL.07.
Pisemny
21.06.2022
12.00
10

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI FORMA (MODEL) TERMIN GODZINA ROZP. SALA
CHM.03.
Praktyczny - dokumentacja
01.06.2023
9.00
11
CHM.05.
ROL.05.
Praktyczny - dokumentacja
01.06.2023
9.00
111
SPL.01. (TECHNIKUM)
SPL.01. (BS I STOPNIA)
Praktyczny - dokumentacja
01.06.2023
9.00
10
SPL.04.
Praktyczny - dokumentacja
01.06.2023
13.00
10
FRK.01.
Praktyczny - dokumentacja komputerowa
05-07.06.2023
Według wylosowanych zmian
I zmiana - 8.00
II zmiana - 12.30
II zmiana - 17.00
16
ROL.04.
Praktyczny - wykonanie
06.06.2023
Według wylosowanych zmian
I zmiana - 8.00
II zmiana - 12.30
II zmiana - 17.00
Gospodarstwo Rolne
w Falmirowicach
PGF.04.
Praktyczny - dokumentacja komputerowa
15.06.2023
Według wylosowanych zmian
I zmiana - 8.00
II zmiana - 12.30
II zmiana - 17.00
A

EGZAMINY DLA FORMUŁY 2019 (podstawy programowej 2019) są obowiazkowe. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem uzyskaniu promocji do klasy programowo wyższej/UKOŃCZENIA SZKOŁY.

Wykaz przyborów na egzamin pisemny, z których zdający korzysta na egzaminie (przynosi zdający!) – informacje pod linkami:

Podstawa programowa 2012 i 2017

Podstawa programowa 2019

Wykaz przyborów na egzamin praktyczny, z których zdający korzysta na egzaminie (przynosi zdający!) – informacje pod linkami:

Podstawa programowa 2012 i 2017

Podstawa programowa 2019

ZAŁĄCZNIKI

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2017)

INFORMATOR

DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKAT

DOT. HARMONOGRAMU

KOMUNIKAT

DOT. DOSTOSOWAŃ

INFORMATOR

TECHNIK AGROBIZNESU

INFORMATOR

TECHNIK ANALITYK

INFORMATOR

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

INFORMATOR

TECHNIK LOGISTYK

INFORMATOR

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2019)

INFORMATOR

DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKAT

DOT. HARMONOGRAMU

KOMUNIKAT

DOT. DOSTOSOWAŃ

INFORMATOR

TECHNIK AGROBIZNESU

INFORMATOR

TECHNIK ANALITYK

INFORMATOR

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

INFORMATOR

TECHNIK LOGISTYK

INFORMATOR

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

INFORMATOR

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content