loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

MATEMATYKA


JĘZYK

POLSKI

JĘZYK

ANGIELSKI

JĘZYK

NIEMIECKI

CHEMIA


BIOLOGIA


GEOGRAFIA


FIZYKA


HISTORIA


HISTORIA

I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA

I TERAŹNIEJSZOŚĆ

WIEDZA

O SPOŁECZEŃSTWIE

PODSTAWY

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INFORMATYKA


WYCHOWANIE

FIZYCZNE

EDUKACJA

DLA BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO

I HIGIENA PRACY

SPOTKANIA

ZE SZTUKĄ

RELIGIA


PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK

AGROBIZNESU

TECHNIK

ANALITYK

TECHNIK

GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK

USŁUG FRYZJERSKICH

TECHNIK

LOGISTYK

TECHNIK

OCHRONY ŚRODOWISKA

SZKOŁA BRANŻOWA

FRYZJER

SZKOŁA BRANŻOWA

STOLARZ

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content