loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Regulamin Szczęśliwego Numerka

  1. „Szczęśliwy numerek” jest losowany każdego dnia w systemie e-dziennika. Jest widoczny zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
  2. „Szczęśliwy numerek” odpowiada numerowi ucznia z dziennika.
  3. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnej. W przypadku gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny „numerek” traci swoją funkcję.
  4. „Numerek” nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów oraz klasówek.
  5. „Szczęśliwy numerek” nie chroni od wpisania negatywnej uwagi z zachowania oraz nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły (m.in. spóźnianie się na lekcję)
  6. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.
Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content