loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Uczniowie agrobiznesu zdobyli dodatkowe umiejętności zawodowe

07 listopada 2022

Projekty unijne oferują liczne działania, które umożliwiają naszym uczniom uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
Jedną z form wsparcia są kursy i szkolenia, które stanowią świetną okazją do poszerzenie umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy.


Przeprowadzony ostatnio w naszej szkole kurs w ramach projektu ,,Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” skierowany był do uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu. Grupa uczniów z klasy 4F i 4gF uczestniczyła w 48-godzinnym kursie ,,Mała księgowość i obsługa programów księgowych”.


Program szkoleniowy obejmował takie zagadnienia jak: podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowanie w księdze przychodów i rozchodów, sporządzanie dokumentów księgowych, zasady rozliczeń z ZUS, rozliczanie wynagrodzeń pracowników, identyfikacja poszczególnych podatków, obliczanie należnych kwot podatków z wykorzystaniem obowiązujących stawek, ulg i zwolnień podatkowych. Dodatkowo uczestnicy kursu uzyskali praktyczne umiejętności obsługi komputerowych programów księgowych.

Uczniowie zgodnie wskazują, że możliwość bezpłatnego zdobycia poszukiwanych na rynku pracy konkretnych kompetencji specjalistycznych, poświadczonych certyfikatem zwiększa ich szanse na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content