loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Wolontariat w Muzeum Wsi Opolskiej

10 kwietnia 2022

Pomagaj i rozwijaj przy tym własny potencjał!

Cel wolontariatu:

 Pomocowe, rozwojowe i twórcze wsparcie realizowanych zadań statutowych.

Wolontariusz w Muzeum:

1.     Rozwija zainteresowania związane z kulturą ludową:
– budownictwem ludowym reprezentatywnym dla Śląska Opolskiego,
– dobrami kultury w zakresie ludowej kultury niematerialnej i folkloru.

2.     Zdobywa doświadczenie w zakresie:
– prac konserwacyjnych budownictwa ludowego,
– prowadzenia badań naukowych,
– utrzymania terenów zielonych w obrębie historycznych zagród,
– organizacji i prowadzenia działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i popularyzatorskiej,
– promocji wydarzeń muzealnych.

3.     Rozwija kompetencje społeczne tj. autoprezentacja, empatia, nagradzanie, asertywność, komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna, rozumienie kontaktu społecznego.

4.     Otrzymuje:
– materiały promocyjne oraz bilety wstępu do Muzeum.
– zaświadczenie i referencje o odbytym wolontariacie.

Szczegółowe informacje można uzyskać u psychologa szkolnego(gabinet nr. 12) oraz na stronie Muzeum Wsi Opolskiej.

Koordynator:
Anna Wójciak-Sokołowska

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content