loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Wyjście do laboratorium Wodociągi i Kanalizacja  WiK w Opolu

01 października 2022

W dniu 30 września 2022 roku uczniowie z profilu Technik Ochrony Środowiska klasy 2A z naszego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych mieli okazję zapoznać się z pracą  pracowników w spółce „Wodociągi i Kanalizacja” w Opolu.

Zostaliśmy oprowadzeni przez pana kierownika po pomieszczeniach i korytarzach laboratorium. Pan opowiadał nam o badaniach fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody, o pracy w różnych filiach zapoznawanej spółki, między innymi o Stacji Uzdatniania Wody w Opolu – Grotowicach oraz o Ujęciu wody w Zawadzie. Dowiedzieliśmy się o Ujęciu wody “Opole – ul. Oleska”, że zabezpiecza dostawy dla Opola w 27%. Średnia produkcja wynosi 11.500m3/dobę. Woda ujmowana jest z 8 studni głębinowych i dwóch poziomów wodonośnych, tj. z poziomu wapienia muszlowego – 3 studnie o głębokości 300 m i z poziomu cenomańskiego – 5 studni o głębokości 70 m. Ujęcie wody “Zawada” zabezpiecza 65% potrzeb Opola. Średnia produkcja wynosi 28.000 m3/dobę. Woda ujmowana jest poprzez 18 studni głębinowych. 17 studni o głębokości 80-100 m ujmuje wodę z poziomu czwartorzędowego, natomiast jedna studnia ujmuje wodę z głębokości 700 m z poziomu pstrego piaskowca. Ze względu na to, że poziom czwartorzędowy zasilany jest infiltracyjnie wodami rzeki Jemielnica jakość ujmowanej wody znacznie odbiega od wymagań normatywnych i zachodzi konieczność jej uzdatniania.

Pan kierownik pokazywał nam nowoczesne laboratorium wyposażone w bardzo dobrej jakości sprzęt i urządzenia laboratoryjne potrzebne do badania wody , takie jak: dygestoria, pehametry i konduktometry, wagi, fotometry, mikroskopy optyczne oraz naczynia szklane, np. biurety, pipety i zlewki.

Widzieliśmy plakaty: mikroorganizmy na podłożach wybiórczych, osad czynny w oczyszczalni oraz laborantów badających wodę pod kątem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym, pracowników obsługujących nowoczesną aparaturę.

Wyjście do laboratorium WiK bardzo nam się podobało.

Tekst  i zdjęcia:
Lucyna Mietełka – nauczyciel przedmiotów zawodowych ochrony środowiska

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content