loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Wyniki zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie trzech kursów w ramach programu nr RPOP.09.02.01-16-0005/18

23 lutego 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz unieważnieniu postępowania w częściach 2 i 3

Dotyczy: zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie w ramach projektu „Budowanie kariery
zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18 następujących kursów:

Część 1: kursu z zakresu systemów fotowoltaicznych dla 15 uczniów (1 grupa) Zespołu Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu;
Część 2: praktycznego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów 45 uczniów( 3 grupy)
ZSZ nr 4 w Opolu i 11 uczniów (1 grupa) ZSZ im. St. Staszica w Opolu (łącznie 56 osób w 4 grupach);
Część 3: praktycznego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla łącznie 20 uczniów (1 grupa)
z 7 liceów i ZPPKP w Opolu.

Do dnia 18.02.2022 r. do godz. 13:00 wpłynęły oferty:

Lp.Nazwa i adres firmyŁączna cena
oferty brutto
Termin wykonania
1.BARBARA LEŚKIEWICZ-RZESZUTEK Krakowski Ośrodek
Szkoleniowo-Doradczy „Semeks”
30-415 Kraków, ul. Bonarka 21
NIP: 738 127 63 97
e-mail: semeks@op.pl
tel. 12 296 43 63
Część 1
39 000,00 zł
Część 2
84 000,00 zł
Część 3
30 000,00 zł
do 30 czerwca
zgodne z ustalonym
z Zamawiającym
harmonogramem
2.SEKA S.A
45-720 Opole, ul. Koszyka 11
NIP: 1130122021
e-mail: milena.mrozek@seka.pl
tel. 775457543
Część 1
16 500,00 zł
Część 2
14 000,00 zł
Część 3
7 000,00 zł
do 30 czerwca
zgodne z ustalonym
z Zamawiającym
harmonogramem
3.Piotr Majchrzyk TRANS-MEDYK Ratownictwo
46-023 Osowiec, ul. Oleska 11a
NIP: 991 025 07 73
e-mail: szkolenia@trans-medyk.pl
tel. 508 255 082
Część 2
67 088,00 zł
Część 3
23 960,00 zł
do 30 czerwca
zgodne z ustalonym
z Zamawiającym
harmonogramem
4.Atum sp. z o.o.
53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7
NIP: 113 009 98 94
e-mail: joanna.kowalska@atum.edu.pl
tel. 530 089 531
Część 1
15 150,00 zł
do 30 czerwca
zgodne z ustalonym
z Zamawiającym
harmonogramem
5.Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „Inter-Wiedza” Sp. z o.o.
45-066 Opole, ul. Reymonta 16/201
NIP: 754 10 00 156
e-mail: biuro@interwiedza.pl
tel 77/456-65-68
Część 1
13 725,00 zł
do 30 czerwca
zgodne z ustalonym
z Zamawiającym
harmonogramem

Zamawiający dokonuje wyboru oferty w części 1:
Oferta nr 5
Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „Inter-Wiedza” Sp. z o.o.
45-066 Opole, ul. Reymonta 16/201
Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu
Biuro projektu: Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu, ul. Struga 16, 45-073 Opole,
tel. 77 4536651, sekretariat@staszic.opole.pl
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

Zamawiający informuje o odrzuceniu części 2 i 3:
Oferty nr 2

SEKA S.A
45-720 Opole, ul. Koszyka 11
Uzasadnienie:
Wykonawca poinformował Zamawiającego o braku możliwości przeprowadzenia kursów pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomach zaawansowanych osoby dorosłej i dziecka z powodu odmowy udostępnienia tych fantomów przez współpracującą z Wykonawcą firmą.

Zamawiający unieważnienia postępowanie w częściach 2 i 3 jednocześnie informując o jego powtórzeniu
w nieco zmienionym zakresie.

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content