loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Wyniki zapytania ofertowego na „Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic.”

16 sierpnia 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 2 

Dotyczy zapytania ofertowego na: Dostawę pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic dla potrzeb nowego kierunku: technik ochrony środowiska w zawodzie: TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z ELEMENT. EDUKACJI POŻARNICZEJ w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18.

Do dnia 11.08.2021 r. do godz. 13:00 wpłynęły oferty:

Lp.Nazwa i adres firmyŁączna cena oferty brutto Termin wykonania  Termin gwarancji
1.LABINDEX Marcin Grzelka, Michalis Stambuldzys 02-785 Warszawa ul. Nutki 3-5 tel. 731 660 668 e-mail: odczynniki@labindex.plCzęść 1 47 724,00 zł Część 2 15 313,50 zł  do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy    24 miesiące
2.KOM-PAP OFFICE PARTNERS 93-467 Łódź, ul, Niepołomicka 6 Tel. 533267646 e-mail: lipka@officepartners.pl   Część 2 9 792,94 zł  do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy    24 miesiące

Najkorzystniejszą ofertę złożył
 
W części 1

Oferta nr 1

LABINDEX Marcin Grzelka, Michalis Stambuldzys

02-785 Warszawa ul. Nutki 3-5

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

W części 2

Oferta nr 2

KOM-PAP OFFICE PARTNERS

93-467 Łódź, ul, Niepołomicka 6

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

Załączniki:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content