loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Wyniki zapytania ofertowego na zakup nagród dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe: nagrody dla uczniów szkół branżowych I stopnia…

26 sierpnia 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 2 

oraz unieważnieniu postępowania w części 3

Dotyczy zapytania ofertowego na: Zakup nagród dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe: nagrody dla uczniów szkół branżowych I stopnia biorących udział w konkursie w ramach kampanii wdrożeniowo- informacyjnej projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu nr RPOP.09.02.01-160005/18.

Do dnia 18.08.2021 r. do godz. 13:00 wpłynęły oferty:

Lp.Nazwa i adres firmyŁączna cena oferty bruttoTermin wykonania  Termin gwarancji
1.Zakład Usługowo Handlowy ELKOT Krzysztof Kotowski
26-600 Radom ul. 25-czerwca 71
NIP: 796-007-35-33
e-mail: radom@elkot.com.pl
Część 1 16 021,98 zł Część 3 99 384,00 zł  do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy    24 miesiące
2.  ZAMTECH ZBIGNIEW SOKOLIK
47-400 RACIBÓRZ, ul. Mariańska 116
NIP: 639 142 89 16
e-mail zamtech5@wp.pl    
Część 1 16 549,65 zł Część 2 19 640,64 zł Część 3 90 528,00 złdo 3 tygodni od dnia zawarcia umowy    24 miesiące

Najkorzystniejszą ofertę złożył 

W części 1

Oferta nr 1

Zakład Usługowo Handlowy ELKOT 

Krzysztof Kotowski

26-600 Radom ul. 25-czerwca 71

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

W części 2

Oferta nr 2

ZAMTECH ZBIGNIEW SOKOLIK

47-400 RACIBÓRZ, ul. Mariańska 116

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w części 3 ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zapytanie w unieważnionej części zostanie powtórzone.

Załączniki:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content