loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zamówienie na przeprowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla 150 uczniów opolskich szkół ponadpodstawowych

12 maja 2023

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla 150 uczniów opolskich szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica, ul. Struga 16, 45-073 Opole, zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań w obszarze edukacyjno – zawodowym poprzez przeprowadzenie warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla 150 uczniów opolskich szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT: w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) i przesłana do dnia 23.05.2023 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/158204

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content