loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zamówienie publiczne na organizację i przeprowadzenie kursu z zakresu Inżynierii interfejsu użytkownika dla uczniów ZSZ im. S. Staszica w Opolu

06 września 2022

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie kursu z zakresu Inżynierii interfejsu użytkownika – projektowanie interfejsów aplikacji dla 11  uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opoluw ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”


Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica, ul. Struga 16, 45-073 Opole, zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu Inżynierii interfejsu użytkownika – projektowanie interfejsów aplikacji dla 11  uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, biorących udział w projekcie pn. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”, nr RPOP.09.02.01-16-0005/18, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: sporządzona w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej jako scan podpisanej oferty lub w formie elektronicznej podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym., osobistym) i przesłana do dnia 12.09.2022 r. do godz. 13:00 na adres: struga@staszic.opole.pl.
Wysyłając ofertę zaleca się opisać wiadomość: „Organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu Inżynierii interfejsu użytkownika – projektowanie interfejsów aplikacji dla 11 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, biorących udział w projekcie pn. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”.

Załącznik:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content