loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zamówienie publiczne na organizację i przeprowadzenie kursu „Logistyczna obsługa handlu elektronicznego”

05 września 2022

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie kursu „Logistyczna obsługa handlu elektronicznego” dla 18 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”


Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica, ul. Struga 16, 45-073 Opole, zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie  kursu „Logistyczna obsługa handlu elektronicznego” dla 18 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, biorących udział w projekcie pn. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”, nr RPOP.09.02.01-16-0005/18, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: sporządzona w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej jako scan podpisanej oferty lub w formie elektronicznej podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym., osobistym) i przesłana do dnia 09.09.2022 r. do godz. 13:00 na adres: struga@staszic.opole.pl.
Wysyłając ofertę zaleca się opisać wiadomość: „Organizacja i przeprowadzenie kursu „Logistyczna obsługa handlu elektronicznego” dla 18 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, biorących udział w projekcie pn. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”.

Załączniki:


ZAŁĄCZNIK NR 1 – TREŚĆ ZAPYTANIA
Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3 – FORMULARZ OFERTOWY
Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKAZ USŁUG I POSIADANEJ KADRY
Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 5 – WZÓR UMOWY
Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 6 – WZÓR UMOWY POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pobierz
Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content