loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zamówienie publiczne na zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych…

24 listopada 2022

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych w e-marketingu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”


Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica, ul. Struga 16, 45-073 Opole, zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych w e-marketingu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT: w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) i przesłana do dnia 02.12.2022 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136321

Załączniki:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content