loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zapytanie ofertowe na „Dostawę narzędzi elektrycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.”

07 kwietnia 2021

UWAGA, NASTĄPIŁO WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT! Nowa data w treści poniżej.

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica, ul. Struga 16, 45-073 Opole

zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi elektrycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, 
w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej jako skan podpisanej oferty lub w formie elektronicznej podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym., osobistym) i przesłana do dnia 19.04.2021 r. do godz. 15:00 na adres: klopotba@wp.pl.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41541

Załączniki do zapytania ofertowego:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content