loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zapytanie ofertowe na “Organizację wyjazdu zawodoznawczego dla 30 uczniów technikum…”

10 sierpnia 2021

Tytuł: Zapytanie ofertowe na „Organizację wyjazdu zawodoznawczego dla 30 uczniów technikum realizujących zajęcia dodatkowe z turystyki aktywnej wraz z opiekunami (5 osób)” w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu, nr RPOP.09.02.01-16-0005/18.”


Treść:
Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica, ul. Struga 16, 45-073 Opole, zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest 
organizacja wyjazdu zawodoznawczego dla 30 uczniów technikum realizujących zajęcia dodatkowe z turystyki aktywnej wraz z opiekunami (5 osób) w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej jako scan podpisanej oferty lub w formie elektronicznej podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym, osobistym)
i przesłana do dnia 18.08.2021 r. do godz. 13:00 na adres: 
sekretariat@staszic.opole.pl.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/63360

Załączniki:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content