loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zmiana terminu składania ofert na zapytanie dot. zakupu nagród dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe…

12 sierpnia 2021

Zapytanie ofertowe na „Zakup nagród dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe: nagrody dla uczniów szkół branżowych I stopnia biorących udział w konkursie w ramach kampanii wdrożeniowo-informacyjnej projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu, nr RPOP.09.02.01-16-0005/18.”

W związku z licznymi pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 09-10.08.2021 r. dotyczącymi ogłoszonego zapytania ofertowego oraz czasem niezbędnym zarówno na przygotowanie przez Zamawiającego odpowiedzi a także konieczność zapoznania się Wykonawców z odpowiedziami oraz pozostawienia odpowiedniego czasu na rzetelne przygotowanie ofert Zamawiający przedłuża termin składania ofert wskazany w pkt V.1) zapytania ofertowego z dnia 12.03.2021 r. do godz. 13:00 na dzień 18.08.2021 r. do godz. 13:00.

Załączniki:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content