loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

LOGISTYK

ORGANIZACJA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Technik logistyk organizuje i nadzoruje przepływy zasobów i informacji  w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu.

To kierunek dla ludzi lubiących kontakt z klientem, posiadających zdolność strategicznego myślenia, umiejętności negocjacyjne czy zdolności organizacyjne. Świetnie sprawdzają się w tym zawodzie osoby młode, rzeczowe i nastawione na osiąganie konkretnych celów.  

Uproszczoną definicję logistyki przedstawia reguła „7W”, według której należy dostarczyć właściwy towar  klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach.

Szansę na karierę w logistyce ma każdy, kto posiada zdolności organizacyjne, potrafi myśleć analitycznie, nie ma problemów z planowaniem zadań i organizacją pracy. Na kierowniczych stanowiskach niezbędna jest oczywiście umiejętność zarządzania ludźmi, doświadczenie branży i znajomość języków obcych.

Technik  logistyk,  to  jeden  z  najnowocześniejszych  i  dobrze  płatnych  zawodów  na rynku  pracy krajowym i zagranicznym.

Zasób wiedzy i umiejętności
uzyskanych w trakcie nauki

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

W trakcie kształcenia uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje:

Już zaliczenie pierwszej kwalifikacji Obsługa magazynów (SPL.01.) i ukończenie szkoły daje uprawnienia do wykonywania zawodu magazyniera-logistyka.

Wykaz przedmiotów zawodowych
w toku edukacji w szkole

Miejsca zatrudnienia i perspektywy
pracy w zawodzie
lub dalszego kształcenia

Miejsca, w których absolwenci kierunku technik logistyk bez wątpienia znajdą zatrudnienie to między innymi:

  • działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowych, spedycyjnych,
  • komunikacja miejska,
  • gospodarka odpadami,
  • dystrybucja towarów.

Logistyk może pracować m.in. w charakterze specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty ds. gospodarki magazynowej, specjalisty ds. planowania produkcji, specjalisty ds. transportu i spedycji.

Absolwent może również  kontynuować naukę na studiach wyższych.

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content