loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

STREFA UCZNIA

E-LEARNING

MICROSOFT TEAMS

WSPARCIE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

PRZYDATNE LINKI

WYBORY

DO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN

SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

WYBORY

DO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

PRZEDMIOTOWE

SYSTEMY OCENIANIA

EGZAMIN

MATURALNY

EGZAMINY

ZAWODOWE

PROJEKTY

W SZKOLE

KONKURSY

DLA UCZNIÓW

HARMONOGRAM

ZAJĘĆ DODATKOWYCH

DOKUMENTY

INFORMATOR

MATURALNY 2021

DEKLARACJA ZGODY

NA PRAKTYKI

ZAŚWIADCZENIE

O ODBYCIU PRAKTYKI

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content