loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

PRAKTYKI ZAWODOWE

Aktualności

HARMONOGRAM PRAKTYK

KLASA/ZAWÓD CZAS TRWANIA TERMIN

3A
technik analityk
podstawa programowa 2017

4 tyg. (160 godz.)
04.05-31.05.2021 r.

3B
technik agrobiznesu
oraz 
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
podstawa programowa 2017

4 tyg. (160 godz.)

2 tyg. (80 godz.)
12.04-10.05.2021 r. (z przerwą 03.05)

12.04-23.04.2021 r.

3G
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
podstawa programowa 2017

2 tyg. (80 godz.)
26.04-10.05.2021 r. (z przerwą 03.05)

3L
technik logistyk
podstawa programowa 2017

4 tyg. (160 godz.)
02.11-30.11.2020 r. (z przerwą 11.11)

3F
technik usług fryzjerskich
podstawa programowa 2017

4 tyg. (160 godz.)
01.03-26.03.2021 r.

2gA
technik analityk
oraz
technik ochrony środowiska
podstawa programowa 2017

4 tyg. (140 godz.)

4 tyg. (140 godz.)
01.03-26.03.2021 r.

01.03-26.03.2021 r.

2gF
technik agrobiznesu
oraz
technik usług fryzjerskich
podstawa programowa 2019

4 tyg. (140 godz.)

4 tyg. (140 godz.)
04.05-31.05.2021 r.

04.05-31.05.2021 r.

2gG
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
podstawa programowa 2019

4 tyg. (140 godz.)
01.03-26.03.2021 r.

2gL
technik logistyk
podstawa programowa 2019

4 tyg. (140 godz.)
01.03-26.03.2021 r.

2A
technik analityk
oraz
technik ochrony środowiska
podstawa programowa 2019

4 tyg. (140 godz.)

4 tyg. (140 godz.)
01.02-26.02.2021 r.

01.02-26.02.2021 r.

2F
technik agrobiznesu
oraz
technik usług fryzjerskich
podstawa programowa 2019

4 tyg. (140 godz.)

3 tyg. (105 godz.)
04.05-31.05.2021 r.

04.05-24.05.2021 r.

2G
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
podstawa programowa 2019

4 tyg. (140 godz.)
01.02-26.02.2021 r.

2L
technik logistyk
podstawa programowa 2019

4 tyg. (140 godz.)
01.02-26.02.2021 r.

BS
II stopnia

2 tyg.
10.05-21.05.2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

DEKLARACJA ZGODY

NA PRAKTYKI

OŚWIADCZENIE

PRACODAWCY

ZAŚWIADCZENIE

O ODBYCIU PRAKTYKI

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content