loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

ANALITYK

PROFESJONALISTA W KAŻDYM CALU

Jest to kierunek przeznaczony dla uczniów interesujących się naukami przyrodniczymi i jednocześnie chcącymi zdobyć konkretny, elitarny zawód, którego znaczenie jest bardzo duże ze względu na szczególną dbałość zakładów produkcyjnych o jakość wytwarzanych towarów.

Nauka na kierunku technik analityk trwa 5 lat. W czasie jej trwania wprowadzane treści teoretyczne są ściśle powiązane z ćwiczeniami praktycznymi. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w specjalistycznych laboratoriach wyposażonych w sprzęt i odczynniki chemiczne. Szkoła nasza posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu laborantów różnych specjalności począwszy od przemysłu cementowego poprzez spożywczy, farmaceutyczny, ochrony środowiska czy gospodarki wodnej. Absolwenci naszej szkoły pracują w różnorodnych laboratoriach analitycznych nie tylko na terenie miasta, ale również województwa, kraju i za granicą Są doceniani przez pracodawców ze względu na duże umiejętności praktyczne, gdyż w ramach kształcenia spędzają wiele godzin w laboratorium. Współpraca z zakładami pracy przyczynia się do tego, że dostosowujemy nasze programy do potrzeb rynku. W celu uatrakcyjnienia kształcenia i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności uczniów wprowadzamy zajęcia innowacyjne, oraz staże zawodowe w kraju i zagranicą. Zwiększa to kompetencje uczniów i ułatwia znalezienie zatrudnienia w laboratoriach pracujących dla różnych gałęzi przemysłu.

Praca w tym zawodzie wymaga dużej odpowiedzialności, cierpliwości i łatwości w podejmowaniu decyzji. Technik analityk często zarządza zasobami ludzkimi, dlatego ważna jest komunikatywność i stanowczość.

Zasób wiedzy i umiejętności
uzyskanych w trakcie nauki

W trakcie nauki zdobędziesz umiejętność wykonywania wielu czynności niezbędnych w pracy analityka m.in.

POZOSTAŁE ATUTY KIERUNKU TECHNIK ANALITYK:

Znając techniki laboratoryjne będziesz umiał wykonać wiele ciekawych eksperymentów chemicznych. Wypracowane i wyćwiczone umiejętności manualne ułatwią Ci start na kierunkach technicznych wyższych uczelni.

 

Absolwent naszej szkoły, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez Komisję Okręgową.

Kwalifikacje wyodrębnione
w zawodzie:

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Wykaz przedmiotów zawodowych
w toku edukacji w szkole

Miejsca zatrudnienia i perspektywy pracy w zawodzie
lub dalszego kształcenia

Nasi absolwenci z powodzeniem mogą pracować w laboratoriach:

 • przemysłu chemicznego i biochemicznego
 • przemysłu spożywczego
 • przemysłu kosmetycznego
 • w laboratoriach kryminalistycznych
 • w laboratoriach biotechnologicznych i medycznych
 • w laboratoriach analizy wody i ścieków oraz w stacjach uzdatniania wody
 • w stacjach sanitarno- epidemiologicznych

 

Absolwenci w zawodzie technik analityk mogą również kontynuować naukę na wielu uczelniach wyższych między innymi na takich kierunkach jak:

 • chemia
 • farmacja
 • ochrona środowiska
 • technologia chemiczna
 • biotechnologia
 • medycyna i inne.

Dzięki dużej ilości praktycznych zajęć laboratoryjnych nasi uczniowie kontynuując naukę w szkole wyższej wyraźnie odbiegają swoimi umiejętnościami praktycznymi od swoich kolegów i koleżanek absolwentów innych kierunków.

Umiejętności praktyczne zdobyte  w czasie zajęć laboratoryjnych owocują  lepszymi wynikami w stosunku do koleżanek i kolegów, którzy nie posiadali takich możliwości.

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content