loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

PATRON SZKOŁY

Stanisław Wawrzyniec Staszic

ur. przed 6 XII 1755, Piła, zm. 20 I 1826, Warszawa, działacz i pisarz polityczny, przyrodnik, filozof, ideolog polskiego oświecenia.
Był synem burmistrza Piły. Wykształcenie zdobył w seminarium duchownym w Poznaniu, na przełomie 1778 i 1779 przyjął święcenia kapłańskie, prowadził jednak świecki tryb życia; 1779–81 studiował nauki przyrodnicze w Lipsku, Getyndze i Paryżu, następnie aż do 1797 był nauczycielem i wychowawcą synów kanclerza A. Zamoyskiego oraz doradcą jego rodziny.
Staszic, jeden z najwybitniejszych reprezentantów myśli polskiego oświecenia, wywarł wielostronny wpływ na życie umysłowe kraju, szczególnie po 1800. Jako publicysta polityczny zadebiutował Uwagami nad życiem Jana Zamoyskiego (1787) i Przestrogami dla Polski (1790), krytykując wady ustroju Rzeczypospolitej, w których widział główną przyczynę jej słabości, i postulując m.in. rozszerzenie praw mieszczaństwa; broszura O statystyce Polski (wydana 1807) zawierała wskazówki odnoszące się do organizacji państwa w duchu oświeceniowego racjonalizmu i była wyrazem poparcia dla profrancuskiej orientacji. Duże znaczenie miało jego studium z zakresu geologii O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1815), które wraz z mapą geologiczną Polski i krajów ościennych (jedna z pierwszych map tego rodzaju na świecie) stanowiły pierwszą próbę syntetycznego ujęcia geologii Polski, a także opisu Tatr, które zwiedził 1805. Swe poglądy na ewolucję stosunków społecznych i politycznych przedstawił w zawiłym poemacie historiozoficznym Ród ludzki (1819–20, skonfiskowany przez cenzurę). Jako filozof głosił monistyczną koncepcję świata, opartą na zasadzie rozwoju wynikającego z prawa natury. Po upadku cesarza Napoleona I był zwolennikiem ścisłego związku ziem polskich z Rosją, w przekonaniu o nadejściu ery Słowian zjednoczonych pod jej egidą (panslawizm).

HISTORIA SZKOŁY

Wszystko zaczyna się już w 1946 roku, w myśl słów Stanisława Staszica:

“Uczcież się ludzie (…)
Byście swe powinności wypełnić umieli
Doskonalicie władze powszechnie rozumu
Zbliżycie się do prawdy, szczęścia i pokoju.”

W marcu 1945 r. Katowickie Kuratorium Szkolne oddelegowało do Opola M. Heinego, F. Petelę, J. Swidewskiego, M. Wacławskiego i J.Zembatego, czyniąc ich odpowiedzialnymi za organizację szkolnictwa na tym terenie. W tym też czasie, by zaspokoić potrzeby zdewastowanego wojną przemysłu cementowo – wapienniczego, opolscy inżynierowie, na czele z prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Jerzym Grzymkiem wystąpili z inicjatywą budowy szkoły kształcącej kadry dla potrzeb tej gałęzi przemysłu. W 1950 r. na mocy decyzji Ministerstwa Przemysłu Lekkiego w Warszawie zostaje podjęta decyzja budowy szkoły średniej, z kierunkiem mineralnym jako podstawowym. Budynek powstaje na terenie miasta Opola, a jego głównym inwestorem jest Cementownia “Piast”. Pierwszym dyrektorem tej szkoły został Jan Zembaty, tworząc podwaliny pod rozwój nowoczesnej placówki. Pierwsi nauczyciele, a w śród nich Jan Dubaj to repatrianci ze wschodnich ziem polskich, z Polski Centralnej, a także wybitni specjaliści przemysłu cementowego. Od tego czasu ilość personelu pedagogicznego stale wzrastała, odpowiadając zapotrzebowaniom tak młodzieży jak i środowiska. W roku 1957 dokonuje się znacznych zmian w kierunkach kształcenia. Szkoła otrzymuje też nową nazwę Technikum Przemysłu Budowlanego Materiałów Wiążących. W 1972 roku obowiązki dyrektora obejmuje Jadwiga Strzonolała. Ta sumienna, oddana młodzieży i swojej pracy kobieta, pozostawiła po sobie trwały ślad, w postaci sztandaru szkoły oraz nadanego – głównie dzięki Jej staraniom – chlubnego imienia Stanisława Staszica.
Absolwenci opuszczający naszą szkołę są w pełni przygotowani do udziału w życiu kraju. Godnie niosą w świat chwalebne tradycje szkoły kształtowane w imię ideałów patriarchy polskiej demokracji – Stanisława Staszica. Dlatego też do dzisiaj szkoła realizuje swe zadania wychowawcze w imię Tego, którego działalność tworzyła podwaliny nowoczesnej kultury narodowej, pozwalając jej przetrwać, rozwijać się, mimo utraty bytu państwowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content