loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

AGROBIZNES

BLIŻEJ NATURY

Technik agrobiznesu to atrakcyjny kierunek kształcenia i zawód, który łączy płaszczyzny o charakterze rolniczym i finansowo-biznesowym. Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz działa w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się planowaniem i wykonywaniem prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, a także z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem. Obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia, które są niezbędne w tej branży. W zakresie obowiązków technika agrobiznesu jest również sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych oraz prowadzenie działań marketingowych

Praca w tym zawodzie wymaga dużej odpowiedzialności, cierpliwości i łatwości w podejmowaniu decyzji. Technik agrobiznesu często zarządza zasobami ludzkimi, dlatego ważna jest komunikatywność i stanowczość.

Zasób wiedzy i umiejętności
uzyskanych w trakcie nauki

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

kierunek AGROBIZNES jest idealny dla osób, które chcą:

Kwalifikacje wyodrębnione
w zawodzie:

Wykaz przedmiotów zawodowych
w toku edukacji w szkole

Miejsca zatrudnienia i perspektywy pracy w zawodzie
lub dalszego kształcenia

Perspektywa zdobycia zawodu pozwala absolwentowi  na kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych albo do podjęcia pracy w:

  • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych,
  • urzędach administracji samorządowej,
  • własnych firmach lub gospodarstwach rolnych i ubiegać się o fundusze  z Unii Europejskiej,
  • własnych firmach, gospodarstwach rolnych, agroturystycznych,

 lub organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich.

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content