loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

DOKUMENTY

DOKUMENTY dotyczące pracy szkoły

STATUT SZKOŁY

WRAZ Z WEWNĄTRZSZKOLNYM
SYSTEMEM OCENIANIA

SCHEMAT

ORGANIZACYJNY
SZKOŁY

PROCEDURA

NAUCZANIA
INDYWIDUALNEGO

STANDARDY

OCHRONY
MAŁOLETNICH

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DEKLARACJA ZGODY

NA PRAKTYKI

REGULAMIN

REKRUTACJI

INFORMATOR KANDYDATA

DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ II ST.

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY DLA TECHNIKUM

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST.

KWESTIONARIUSZ

OSOBOWY DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ II ST.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO

INFORMATOR

MATURALNY 2021

KOMUNIKAT

DOT. HARMONOGRAMU

KOMUNIKAT

DOT. PRZYBORÓW

KOMUNIKAT

DOT. DOSTOSOWAŃ

DOKUMENTY DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2017)

INFORMATOR

DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKAT

DOT. HARMONOGRAMU

KOMUNIKAT

DOT. DOSTOSOWAŃ

INFORMATOR

TECHNIK AGROBIZNESU

INFORMATOR

TECHNIK ANALITYK

INFORMATOR

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

INFORMATOR

TECHNIK LOGISTYK

INFORMATOR

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (FORMUŁA 2019)

INFORMATOR

DLA ZDAJĄCYCH

KOMUNIKAT

DOT. HARMONOGRAMU

KOMUNIKAT

DOT. DOSTOSOWAŃ

INFORMATOR

TECHNIK AGROBIZNESU

INFORMATOR

TECHNIK ANALITYK

INFORMATOR

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

INFORMATOR

TECHNIK LOGISTYK

INFORMATOR

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

INFORMATOR

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAWODOWYCH

DEKLARACJA ZGODY

NA PRAKTYKI

OŚWIADCZENIE

PRACODAWCY

ZAŚWIADCZENIE

O ODBYCIU PRAKTYKI

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content