loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zamówienie publiczne na organizację i przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych/Kurs operatora wózka jezdniowego […]

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego operatora wózków widłowych/Kurs operatora wózka jezdniowego […]

Zamówienie publiczne na zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych…

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych w e-marketingu w ramach projektu […]

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych w e-marketingu…

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych w e-marketingu w ramach projektu […]

Zamówienie publiczne na organizację i przeprowadzenie kursu Excel dla 23 uczniów kierunku technik logistyk

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie  kursu Excel dla logistyków  dla 23 uczniów Zespołu […]

Zmiana terminu składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego operatora wózków widłowych

Realizator projektu informuje o poprawie omyłki w Zapytaniu ofertowym na kurs operatora wózków widłowych, pkt V ppk.1 […]

Zamówienie publiczne na organizację i przeprowadzenie kursu z zakresu Inżynierii interfejsu użytkownika dla uczniów ZSZ im. S. Staszica w Opolu

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie kursu z zakresu Inżynierii interfejsu użytkownika – projektowanie interfejsów aplikacji […]

Zamówienie publiczne na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego operatora wózków widłowych dla ZS Elektrycznych w Opolu

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego operatora wózków widłowych/Kurs operatora wózka jezdniowego dla […]

Zamówienie publiczne na organizację i przeprowadzenie kursu Excel dla logistyków dla 23 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie  kursu Excel dla logistyków  dla 23 uczniów Zespołu […]

Zamówienie publiczne na organizację i przeprowadzenie kursu „Logistyczna obsługa handlu elektronicznego”

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie kursu „Logistyczna obsługa handlu elektronicznego” dla 18 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych […]

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych w e-marketingu…

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup wyposażenia pracowni w ZS Ekonomicznych pn. Technik audio-wizualnych w e-marketingu w ramach projektu […]

Konkurs filmowy dla uczniów szkół branżowych I stopnia Miasta Opola w ramach projektu….

Konkurs filmowy dla uczniów szkół branżowych I stopnia Miasta Opola w ramach projektu „Budowanie kariery […]

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content