loader image
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA
TECHNIK AGROBIZNESU TECHNIK ANALITYK TECHNIK FRYZJERSTWA TECHNIK GRAFIKI TECHNIK LOGISTYK TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOŁA BRANŻOWA

Zapytanie ofertowe – usługa cateringowa:

12 maja 2023

Zapytanie o cenę – usługa cateringowa – przygotowanie i dostarczenie maksymalnie 300 zestawów lunchbox-ów na terenie Miasta Opola dla uczniów szkół licealnych i zawodowych biorących udział w projekcie pt. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18.

Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica, ul. Struga 16, 45-073 Opole, zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa – przygotowanie i dostarczenie maksymalnie 300 zestawów lunchbox-ów na terenie Miasta Opola dla uczniów szkół licealnych i zawodowych biorących udział w projekcie pt. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” nr RPOP.09.02.01-16-0005/18

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej jako scan podpisanej oferty lub w formie elektronicznej podpisana podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, zaufanym, osobistym) i przesłana do dnia 18.05.2023 r. do godz. 11:00 na adres: francka@staszic.opole.pl.

Załączniki:

Wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved). © Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.
Skip to content